Odpirajo se knjižnice, galerije in muzeji, naslednji teden tudi terase gostinskih lokalov

Vključitev strežbe na terasah in vrtovih gostinskih lokalov pomeni začetek sproščanja gostinske dejavnosti, pri kateri je zaradi odprtega prostora ob upoštevanju navodil NIJZ možnost okužbe možno preprečiti oz. zmanjšati na minimum

Prlekija-on.net, torek, 28. april 2020 ob 20:08
4. maja se odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov

4. maja se odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja, dimnikarske storitve, ponovno bodo odprte knjižnice, galerije in muzeji.

Zaradi postopnega sproščanja ukrepov se s predlaganimi odlokom dopolnjuje izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob upoštevanju navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša možnost okužbe, ker se izvajajo na prostem izven zaprtih prostorov, kot so na primer odprte terase in vrtovi gostinskih lokalov.

Tako se predlaga, da so od 29. aprila dovoljene naslednje izjeme: storitve nepremičninskega posredovanja, knjižnice, galerije in muzeji ter dimnikarske storitve.

 

Janez Janša

Vlada v sredo o načrtu sproščanja ukrepov


Sprostitev storitve nepremičninskega posredovanja se pridruži že sproščenim storitvam na področju zavarovalniškega posredovanja, ki je bilo potrebno zaradi sprostitve tehničnih pregledov vozil. Menijo, da je tudi pri nepremičninskem posredovanju minimalni stik med ponudnikom storitev in potrošniki ter da je ob strogem upoštevanju navodil NIJZ možnost okužbe z virusom COVID-19 preprečena ali minimalna.

Postopno se sprošča storitve na področju kulturne dejavnosti, kjer je kljub zaprtemu prostoru storitev možno organizirati na način, da je onemogočen stik med potrošniki ali je stik minimalen, kot je v knjižnicah, muzejih in galerijah, kjer je število obiskovalcev in njihovo gibanje v prostoru ob upoštevanju navodil NIJZ lahko strogo nadzorovano.

Zaradi povečanega tveganja zaradi neoskrbovanih naprav s strani stroke, je bilo sprejeto stališče, da se predlaga sprostitev na področju dimnikarske dejavnosti.

Strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov na prostem

V naslednjem koraku, to bo 4. maja, se predlaga, da se med izjeme vključi še naslednje: strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (na prostem), storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev ter storitve na področjih: fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

Vključitev strežbe na terasah in vrtovih gostinskih lokalov pomeni začetek sproščanja gostinske dejavnosti, pri kateri je zaradi odprtega prostora ob upoštevanju navodil NIJZ možnost okužbe možno preprečiti oz. zmanjšati na minimum.