Tako bo na gostinskih terasah: razdalja vsaj 1,5 m, razkuževanje površin, uporaba maske na sanitarijah...

Ob izvajanju gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih bo potrebno upoštevati številna navodila tako zaposlenim kot strankam

Prlekija-on.net, nedelja, 3. maj 2020 ob 15:05
Obisk letnih vrtov bo odslej še en čas precej drugačen, kot smo vajeni

Obisk letnih vrtov bo odslej še en čas precej drugačen, kot smo vajeni

Določila Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določajo, da je od ponedeljka, 4. maja, dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob tem objavil higienska priporočila za izvajanje gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih v času epidemije covid-19.

Splošne ukrepe morajo upoštevati izvajalci gostinskih storitev in stranke. Izvajalci in stranke morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja...). Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja, čim manj naj se dotikajo različnih predmetov (npr. telefonov) in površin, le toliko, kot je nujno potrebno. Ves čas naj zagotavljajo razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra (to ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo), med izvajanjem gostinske dejavnosti pa največjo možno razdaljo. Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni odsvetujejo obisk teras in letnih vrtov gostinskih lokalov dokler epidemija ne izzveni.

Vsa podrobna navodila za stranke in zaposlene najdete na tej povezavi
Obvezno je razkuževanje vseh pripomočkov in površin po uporabi

Pri frizerju obvezno pranje las s šamponom, priporočljivo že tudi prej doma


Navedena navodila so podana s higienskega vidika. Natančnejša navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.

Izvajalci naj striktno upoštevajo Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu prihajajo v stik z živili. Poleg ostalih določil navedenega pravilnika naj se upošteva, da ne delajo, če so bili v stiku z bolnikom, obolelim s COVID-19 v zadnjih 14 dneh. Nosilci živilskih dejavnosti morajo v notranjem nadzoru svoje dejavnosti zagotoviti skladnost z Uredbo o higieni živil, kar pomeni, da morajo izvajati programe dobre higienske prakse in postopke, ki temeljijo na sistemu HACCP, kadar je to potrebno.

Roke naj si umivajo ali razkužujejo pred in po stiku s stranko in po vsakem stiku z denarjem ter vmes, če se prekine delo. Nosijo naj obrazne maske, ki jih zamenjajo vsake 2-3 ure. Potreb po dodatnih zaščitnih oblačilih ni, oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko opere pri temperaturi najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).

Med posameznimi strankami najmanj 1,5 m razdalje, po vsaki stranki dosledno razkuževanje površin

Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje strank ob čakanju na storitev, pri tem lahko uporabljajo oznake na tleh ali druge rešitve (npr. rezervacija), med čakajočimi naj bo razdalja najmanj 1,5 m. Na terasi ali letnem vrtu naj namestijo več podajalnikov za razkužilo za stranke, obvezno pa ob vhodu in izhodu. Če obstaja možnost, naj izvajalci storitev razmislijo o sistemu ločenega vhoda in izhoda na teraso ali letni vrt. Mize naj bodo razporejene tako, da bo med posameznimi strankami najmanj 1,5 m razdalje. Omejujejo naj številčna omizja, za mizo naj sedijo le člani istega gospodinjstva, dokler ne bo spremenjen odlok. Za omejevanje stikov je možna tudi uporaba fizičnih pregrad med mizami (npr. pleksi steklo).

Izvajalci storitev naj preprečijo dostop do otroških igral ter odstranijo igrače, časopise, revije... Odstranijo naj samopostrežne načine postrežbe npr. solatni bar, košarice kruha za več gostov ipd. ali mesta, kjer bi si stranke lahko same postregle določeno blago npr. sladkor, sol, začimbe, kozarci ipd. Čist jedilni pribor naj stranki posredujejo na način, ki onemogoča stik in morebitno onesnaženje, kot je zaprta vrečka s priborom za eno osebo ipd. Uporabljeni jedilni pribor in posodo naj čistijo z uporabo rokavic, detergenta za posodo, ki ga tudi sicer uporabljajo in vroče vode ali pomivalnega stroja.

Po vsaki stranki naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se jih stranke pogosto dotikajo. Odsvetujejo uporabo namiznih prtov. Poteka naj redno razkuževanje površine blagajne, blagajniškega pulta in terminala POS po vsaki uporabi ter umivanje ali razkuževanje rok. Stik med osebjem in strankami naj bo čim manjši z uvedbo npr. fizične zaščite blagajniškega mesta ali brezstičnega plačevanja ter naročanja hrane in pijače.

Čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro

Čiščenje terase ali letnega vrta z vso opremo naj vsaj enkrat dnevno poteka v skladu z navodili za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19. Sanitarije predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, zato naj stranke sanitarije uporabljajo posamično. Pri prehodu od mize do sanitarij naj upoštevajo varno medsebojno razdaljo. Stranki morajo biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke mora biti izključen. Stranke naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno potrebno.

Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka, kot to določajo Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19. Izvajalci storitev naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro.

Obvezna uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ob uporabi sanitarij

Stranke naj si razkužijo roke ob prihodu. Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, odlaganja torb in garderobe, načina naročanja hrane in pijače, uporabe jedilnega pribora in jedilne posode, uporabe sanitarij, plačevanja storitev, zbiranja odpadkov.

Stranka mora upoštevati, da je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne razdalje do drugih oseb v času epidemije obvezna uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta. Zato je npr. pri uporabi sanitarij obvezna uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ki si jo stranke na odprtih terasah in letnih vrtovih varno snamejo. Z rokami se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. Razkužijo si roke po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov že med obiskom, pa tudi ob odhodu.Več v Gospodarstvo