Tako bo v vrtcih in šolah, kamor se vračajo otroci

18. maja naj bi ponovno odprli vrtce, takrat naj bi za šolske klopi sedli tudi učenci prve triade osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol

Prlekija-on.net, nedelja, 10. maj 2020 ob 11:37
Maske bodo nosili starejši od 12 let

Maske bodo nosili starejši od 12 let

Vrtce naj bi ponovno odprli 18. maja, takrat naj bi za šolske klopi sedli tudi učenci prve triade osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, učenci devetih razredov pa naj bi v šolo ponovno odšli 25. maja. Dokončno odločitev bo sprejela vlada.

Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je ob tem izdal higienska priporočila za vrtce, osnovne šole in srednje šole. Spodaj objavljamo nekaj bistvenih priporočil za vrtce in šole.

Celotna higienska priporočila za vrtce najdete tukaj

Starši bodo morali vodstvu vrtca sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec, ob prihodu otroka bodo morali prinesti tudi podpisano izjavo. Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje, potrebno pa bo tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov, kot so redno umivanje rok, upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja, upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 - 2 metra... Zaprte prostore bo pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno potrebno temeljito prezračiti in razkužiti, v vrtce naj vstopajo samo otroci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje maske, higiena rok, kašlja...). Otrokom nošenje mask ni potrebno.

Najprej se bodo odprli vrtci in prva triada osnovne šole

Najprej se odpirajo vrtci, osnovne šole za prvo triado ter srednje šole za zaključne letnike


Pri menjavi pleničk potrebna uporaba rokavic

Zaposlenim priporočajo uporabo maske zlasti ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok, pri menjavi pleničk je potrebna uporaba rokavic za enkratno uporabo. Ob prihodu in odhodu iz vrtca se priporoča izgobanju zastojem v garderobi, otroke bo možno sprejemati zunaj. V tem primeru je potrebno organizirati zbiranje tako, da se skupine otrok med seboj ne mešajo in so primerno oddaljene. Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 - 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajajo hkrati. V vrtec naj ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če je nujno, pa z masko in si ob vstopu razkužijo roke. Priporočajo, da si predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom.

Tudi med otroci razdalja 1,5 - 2m, v skupinah od 8 do 10 otrok

Priporočajo, da so vzgojne skupine manjše (v prvi starostni skupini do 8 otrok in v drugi do 10 otrok). Vzgojne skupine naj se nahajajo v ločenih prostorih. V kolikor je možno, je potrebno tudi med otroki iz iste vzgojne skupine vzdrževati razdaljo 1,5 - 2m. Vzgojna skupina in vzgojiteljica naj bo stalna, vzgojna skupina pa naj nima stikov z drugimi vzgojnimi skupinami: z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih vzgojnih skupin in drugim osebjem.

Priporočajo, da se otroci čim več zadržujejo zunaj ter svetujejo, da se igrišče razdeli na cone, da bi se izognili tesnemu stiku med skupinami. Uporaba skupnih igral zunaj pa se za zdaj odsvetuje.

Zaposleni naj si npr. pred in po tolaženju ali crkljanju otrok umijejo roke. Otroci naj načeloma ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) in podobno je treba shraniti za posameznega otroka, za čas med spanjem. Skupnih igrač se ne bo smelo deliti med vzgojnimi skupinami, dokler se igrač ne očisti. Otroci tudi naj ne uporabljajo plišastih igrač, le igrače, ki se lahko očistijo.

Osnovnošolci v skupinah do 10 ali največ 15 učencev

Tudi v šolah bo potrebno upoštevati vsa navodila in priporočila ter izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov, kot so redno umivanje rok, upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja, upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 - 2 metra... V šolah odsvetujejo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole. Zaprte prostore bo potrebno večkrat dnevno temeljito prezračiti, priporočajo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).

Celotna higienska priporočila za osnovne šole najdete tukaj

Ob ponovnem vstopu v šolo bodo učenci morali prinesti podpisano izjavo staršev. Priporočajo, da se na šoli iz razredov oblikujejo manjše učne skupine. Število oseb v učilnici naj bo odvisno tudi od starosti učencev. Priporočajo, da so skupine otrok v prvi triadi manjše. V kolikor je organizacijsko možno, za prvo triado svetujejo do 10 učencev. Ne glede na starost učencev pa svetujejo, da naj bo v eni učni skupini največ polovica učencev običajnega razreda, torej največ do 15 učencev.

Maske za starejše od 12 let

Priporočajo, da vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, devetošolci pa izven matične učilnice učne skupine. Zanje svetujejo uporabo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite). Priporočajo, da učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Tudi pouk naj poteka v primerno velikih učilnicah, da bo ves čas omogočl doseganje zadostne medosebne razdalje (1,5 do 2 metra). Pred začetkom pouka bo potrebno učilnice temeljito prezračiti.

Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin predlagajo, da se pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih, razen za demonstracije, ne izvaja. Zlasti učenci prve triade pa naj imajo pouk tudi na prostem. Svetujejo, da se pri premiku iz učilnice do prostora zunaj in tudi tam ves čas zagotavlja medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.