Slovenski državljani v tujino praviloma še naprej le ob izkazani navedbi razloga

Tudi za vstop na Hrvaško morajo potniki za turistična potovanja imeti pri sebi ustrezna potrdila (npr. rezervacijo turistične namestitve) ali druga potrdila, ki izkazujejo ustrezen razlog za pot

Prlekija-on.net, ponedeljek, 18. maj 2020 ob 18:11
Mejni prehod

Mejni prehod

Meje se bodo odpirale postopno, spremenjen odlok pa daje državi diskrecijsko pravico, da državljane EU na meji zavrnemo, če v Sloveniji nimajo začasnega ali stalnega bivališča in izkazujejo izrecne znake okužbe ali obolenja, je na današnji novinarski konferenci povedal uradni govorec Jelko Kacin. Vlada je namreč spremenila in dopolnila 14. maja sprejet odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Na današnji novinarski konferenci glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 je sodelovala tudi vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Melita Močnik, ki je poudarila, da je prost prehod brez karantene zaenkrat omogočen le državljanom Slovenije in tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji. Bistveno vlogo pri odpiranju meja bo opravljal Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pripravlja oceno epidemiološkega stanja v vseh državah, s prioritetno obravnavo sosednjih držav.

Odslej na Hrvaško lahko greste tudi iz turističnih razlogov

Na Hrvaško tudi iz turističnih razlogov, a le z rezervacijo


Z dopolnitvijo odloka se je vlada odzvala tudi na izzive prevoznikov, saj so številni njihovi zaposleni državljani drugih držav. Z uvrstitvijo teh oseb med izjeme, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena, je vlada omogočila nemoteno potekanje mednarodnega prometa. Pomemben razlog za odpravo karantene je bila tudi sprostitev dnevnih migracij pri prehajanju meje zaradi odprtja vrtcev, šol, fakultet in prehajanja oseb, ki so zaposlene v sosednjih državah.

Vlada si prizadeva za sklenitev tehničnih dogovorov s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja, pri čemer bo seveda upoštevala tudi morebitni splošni dogovor na ravni EU, je poudaril uradni govorec. Na podlagi omenjenih sporazumov bo pripravljen in redno posodabljan seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop našo državo. V tem dogovarjanju bo sodelovalo veliko deležnikov, kot že omenjeno pa bo ključna vloga NIJZ ki bo ves čas presojal stanje v sosednjih in drugih državah EU. Seznam držav še ni določen in bo objavljen na spletnem mestu NIJZ in ministrstva za zunanje zadeve.

Slovenski državljani lahko v tujino odhajajo le ob izkazani navedbi razloga potovanja

Kot je na novinarsko konferenci poudarila vodja sektorja mejne policije Melita Močnik, lahko slovenski državljani v tujino odhajajo le ob izkazani navedbi razloga potovanja. Izjema je le Hrvaška, a tudi za turistična potovanja morajo potniki imeti pri sebi ustrezna potrdila (npr. rezervacijo turistične namestitve) ali druga potrdila, ki izkazujejo ustrezen razlog za pot.

Razen za dvolastnike kmetijskih zemljišč je prehod meja še vedno možen le na določenih kontrolnih točkah in mejnih prehodih, ki so odprti. Za vse druge prebivalce pa velja, da prostega prehajanja v druge države ni, dokler se s sosednjimi in drugimi državami ne sklenejo dvostranski dogovori.

Glede vstopa v Slovenijo je vodja sektorja obmejne policije povedala, da za državljane Slovenije ni nobenih omejitev pri vstopu v Slovenijo, pričakuje pa se, da upoštevajo ukrepe in navodila NIJZ. Enako velja tudi za druge državljane Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Če tega pogoja ne izpolnjujejo, se lahko državljanom EU, ki izkazujejo izrecne znake okužbe oz. obolenja, zavrne vstop v državo.

Ista določila, kot veljajo za družinske člane državljanov EU, družinske člane slovenskih državljanov, veljajo tudi za državljane pridruženih schengenskih držav, tj. za Švico, Liechtenstein, Norveško in Islandijo.

Razen v odloku izrecno navedenih izjem (npr. prevozniki, osebe s stalnim ali začasnim bivališčem) morajo državljani tretjih držav na zunanji schengenski meji še vedno izkazovati nujnost potovanja v EU. Pri teh osebah se pred vstopom v schengensko območje ugotavlja zdravstveno stanje, nujnost potovanja (nujne družinske razmere, bivališče v Sloveniji, prevozniki in drugi na osnovi gospodarskih razlogov) ter tudi vsi razlogi vstopa v skladu s schengenskim zakonikom.Več v Gospodarstvo