Seja se je po burni razpravi končala že pri potrjevanju dnevnega reda

Pri Sv. Juriju ob Ščavnici tudi po 13. redni seji še vedno brez osnutka Odloka o proračunu za leto 2020. Svetniki svetniške skupine NAPREJ o predlogu dnevnega reda niso želeli glasovati in so sejo zapustili.

Branko Košti, sobota, 23. maj 2020 ob 10:33
13. redna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

13. redna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Ob strogem upoštevanju ukrepov NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom, je v sredo, 20. maja, potekala 13. redna seja občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki pa se je, po več kot uro in pol trajajoči burni razpravi, končala že pri 2. točki, potrjevanju dnevnega reda. Svetniki in svetnice so namreč predlagali umik treh točk dnevnega reda: Potrditev sklepa župana o začasnem financiranju Občine za drugo trimesečje 2020, Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2019 in Razprava in potrditev osnutka Odloka o proračunu za leto 2020.

Tiskovna konferenca svetniške skupine NAPREJ

Svetniška skupina NAPREJ: Ni problem le izgradnja vrtca, skrbi nas tudi neizvajanje drugih nujnih ukrepov in projektov.


Županu Antonu Slani so očitali, da je sklep o začasnem financiranju za obdobje april – junij 2020 sprejel nezakonito, saj je za to, po Poslovniku, pristojen Občinski svet, zaključnemu računu za leto 2019 ni priložena izjava župana o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Dokončno pa se je zalomilo pri predlogu umika razprave in potrditve Osnutka odloka o proračunu za leto 2020, kar je predlagala svetniška skupina NAPREJ. Župan predloga ni upošteval in je na glasovanje dal predlog dnevnega reda tudi s to točko. Svetniki svetniške skupine NAPREJ (Ivan Fras, Mirko Ljubec, Slavica Trstenjak, Branko Domajnko, Srečko Hecl) niso želeli glasovati in so sejo zapustili. Preostalih pet svetnikov (Simon Veberič, Valentina Marinič, Janez Kosi, Ivo Belec, Alojz Štuhec), je predlog dnevnega reda potrdilo, kar pa ni bilo dovolj, zato je župan lahko le ugotovil, da dnevni red ni bil izglasovan in sejo zaključil.Več v Politika