Nova navodila in ukrepi glede načina izvajanja verskih obredov

Verniki se lahko od danes udeležijo svete maše brez zaščitne maske, a morajo biti zdravi

Prlekija-on.net, torek, 2. junij 2020 ob 19:10
Cerkev

Cerkev

Slovenska škofovska konferenca je sprejela nova navodila in ukrepe glede načina izvajanja verskih obredov. Verniki se tako lahko od danes udeležijo svete maše brez zaščitne maske, a je udeležba dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Ob vstopu v cerkev si mora vsak razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra, kar pa ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. V primeru, da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

Brez blagoslovljene vode, obhajilo le na roko

Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Duhovnikom priporočajo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja. Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočajo uporabo mask.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem, priporoča se, da tisti, ki pobira darove vernikov, nosi masko.

Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje oziroma uporabo maske ter razkuževanjem rok. Duhovniki naj prenehajo prenašati svete maše po spletu. V veljavi ostanejo prenosi svetih maš po televiziji in radiu, ki so namenjeni starejšim in bolnim.

Spovedovanje po telefonu in po spletu izrecno prepovedano

Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost, zato je spovedovanje po telefonu in po spletu izrecno prepovedano. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra.

Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo, cerkveni pogrebi pa so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.