Ministrstvo zahteva takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora v domovih za starejše

Na Ministrstvu za zdravje zahtevajo izredni strokovni nadzor ustreznosti zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave pri enajstih izvajalcih, tudi v DSO Ljutomer.

Prlekija-on.net, petek, 5. junij 2020 ob 15:53
DSO Ljutomer

DSO Ljutomer

Ministrstvo za zdravje je danes Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poslalo zahtevo za takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem.

Kot so objavili na spletni strani ministrstva, naj se z izrednim strokovnim nadzorom preveri ustreznosti zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave in sicer pri izvajalcih: Dom starejših občanov Metlika, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik - Enota Bokalci, Center starejših Horjul, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom starejših občanov Črnomelj, Dom Viharnik - Kranjska Gora, MGC Bistrica Domžale, Dom Upokojencev Center Tabor - Poljane - Ljubljana, Dom starejših občanov Kamnik ter Dom za starejše občane Lucija - Portorož.

Minister Gantar je podal izjavo za javnost glede domnevnih seznamov, foto: Ministrstvo za zdravje

Minister Gantar: Seznami z navodili za opustitev zdravljenja ne obstajajo


"Izredni strokovni nadzor s svetovanjem naj obsega predvsem nadzor nad obravnavo pacientov v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)," so še zapisali ter dodali, da so v dopisu Zdravniški zbornici in Zbornici-Zvezi svetovali, da se zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev izvajalcev in z namenom celovitosti pregleda nad zagotavljanjem zdravstvene oskrbe pri izvajalcu, povežeta in strokovni nadzor s svetovanjem pri posameznem izvajalcu opravita sočasno.

DSO Ljutomer: Dosledno smo upoštevali vsa priporočila in navodila s strani inšpektorja

Nekateri mediji so danes poročali tudi o inšpekcijskih postopkih v DSO Ljutomer, zato so iz ljutomerskega doma starejših sporočili, da so tako zaposleni kot vodstvo DSO Ljutomer dosledno upoštevali vsa priporočila in navodila s strani inšpektorja, kar je tudi razvidno iz Zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 29. maja 2020, kjer je zapisano, da so bili vsi ukrepi realizirani. "S tem smo v domu okrepili naš sistem obvladovanja tudi tako zahtevnih okužb, kot je Covid-19. Inšpektor pa tudi zaključuje, citiramo: »V predmetni zadevi ni razlogov za nadaljevanje upravnega postopka in se le ta v skladu z 28. členom ZIN zaključi z zapisom na ta zapisnik.«"

"Vse nadaljnje zapise, zlasti pa objavo pomanjkljivih oz. netočnih informacij v zvezi s tem inšpekcijskim nadzorom, bomo šteli kot zlonameren poskus diskreditacije vodstva in zaposlenih v DSO Ljutomer s strani lokalne politike od katere smo bili v najtežjih trenutkih, ko smo jih kontinuirano prosili za pomoč in pričakovali več konstruktivne pomoči, deležni številnih obtoževanj in pritiskov," so še ob tem zapisali.