Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici ima novo vodstvo

Edi Sedmak nasledil Janeza Mira

Prlekija-on.net, ponedeljek, 22. junij 2020 ob 08:08
Občni zbor TD Sv. Jurij ob Ščavnici

Občni zbor TD Sv. Jurij ob Ščavnici

Eno najbolj dejavnih društev v Prlekiji in Slovenskih goricah, Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici, ki šteje 95 članov, je iz znanih razlogov, nekoliko pozneje opravilo tradicionalni zbor članstva. V svojih prostorih na Stari Gori so namreč, na letnem zboru pregledali delo društva v preteklem letu, hkrati pa so opravili tudi volitve organov in predsednika društva. Zbora so se poleg članstva, udeležili tudi predstavniki lokalnih društev, PGD Stara Gora, Društva podeželskih žena, Čebelarskega društva, društva Oldtimer Stara Gora ipd., ter namesto zadržanega župana Antona Slane, član občinskega sveta Janez Kosi.

Na zboru, katerega je vodil Branko Gerlica, je poročilo dela v minulem letu in obdobju podal predsednik društva Janez Mir, ki je med drugim povedal, da je društvo opravilo vse načrtovane aktivnosti, ki so si jih zadali za preteklo leto. Tako je društvo skrbelo za vzdrževanje svojih prostorov, ki jih imajo v poslopju stare šole na Stari Gori. Aktivno, kot kosci in žanjice, so se udeležili prireditve Žetve zlatega klasa, ki ga pripravlja DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici. S svojim nastopanjem so sodelovali tudi na prireditvah drugih društev v občini. Sodelovali so tudi na tradicionalnem Martinovanju in Miklavževanju ter Božičnem večeru na Stari Gori. Ker društvo v tem letu ni imelo delavca iz javnih del, so člani društva sami opravljali vse naloge, ki zadevajo delo v društvu in stiki z obiskovalci Mlina na veter, Muzeja in poznobaročne cerkve na Stari gori.

Predsednik Janez Mir je na kratko predstavil tudi delo skozi njegovo večletno vodenje društva. V njem je naštel nekaj pomembnih pridobitev društva v tem obdobju. "Začeli smo z urejanjem notranjih prostorov, kuhinje, dvorane, pisarne v gornjem nadstropju in sanitarij..., opravili smo obnovo šolskega vodnjaka, dograditev lesenega objekta, prenovo strehe na šoli v celoti, obnovo sanitarij, obnovo hodnika s stopnišči, obnovo poti, ureditev zunanjega prostora pred TIC-em, obnova TIC-a, opravili postavitev hiše preužitkarice in ureditev muzeja na prostem, opravljena so bila večja vzdrževalna dela na mlinu na veter, ureditev Rupertovega izvira v Grabšincih, ureditev zelenice in klopi pred šolo, ureditev kleti v šolskem poslopju, izvedeno je bilo nabavljanje potrebe opreme in še kaj," je med drugim nanizal Mir, ki je vesel, da so dobro sodelovali tudi s stanovskimi društvi iz drugih delov Slovenije.

Ker je bil zbor tudi volilni, so na njem razrešili staro vodstvo in izvolili novega. Kot so sklenili, bodo v upravnem odboru in drugih organih še naprej delovali večinoma dosedanji člani, le za predsednika so izvoli Edija Sedmaka. Ta se je ob izvolitvi zahvalil za zaupanje in obljubil, da se bo trudil voditi društvo po svojih močeh, seveda ob pomoči članov in organov društva. Po izvolitvi je podal plan dela društva, ki zajema tradicionalne dejavnosti in aktivnosti. Kot je povedal, bo gotovo kaka dejavnost ali prireditev, zaradi koronavirusa odpadla. Zbor so v imenu društev pozdravili gostje, ki so se staremu predsedniku Janezu Miru zahvalili za dobro sodelovanje, ter da bi bilo táko sodelovanje tudi v času vodenja novega predsednika Edija Sedmaka. Zbor so zaključili s podelitvijo priložnostnega darila predsedniku Janezu Miru in tajnici društva Alenki Moravec, ki se poslavljata od teh funkcij, a ostaneta zvesta člana društva. Ob izročitvi daril, se jima je novi predsednik Edi Sedmak zahvalil za opravljeno dosedanje delo v dobro društva.

Foto: Ludvik Kramberger