V JPP opozarjajo na neresničnost sporočil županov, ki škodijo poslovnemu ugledu podjetja

Kot navajajo v JPP, so bili v zadnjem času osebni napadi naperjeni tudi zoper direktorja javnega podjetja dr. Petra Kralja, vse s ciljem osebne diskreditacije direktorja v javnosti in pred ostalimi družbeniki javnega podjetja

Prlekija-on.net, četrtek, 26. marec 2020 ob 15:03
JP Prlekija

JP Prlekija

Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ljutomer, je obvestilo javnost, da je Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Mariboru v upravnem sporu II U 44/2020 po vloženi tožbi javnega podjetja zoper Občino Radenci zaradi odprave sklepa Občinskega sveta Občine Radenci št. 354-0014/2020 z dne 21.02.2020 izdalo sklep, s katerim je tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe zavrglo, kar pomeni, da o vsebini tožbenega zahtevka po vsebini ni odločalo.

Sklep upravnega sodišča z dne 23.03.2020 bo zaradi obsežnosti skupaj z obrazložitvijo objavljen na spletni strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

JPP: Grobi in osebni napadi naperjeni tudi zoper direktorja

Prav tako so navedli, da je "Javno podjetje Prlekija d.o.o. v zadnjem času doživljalo grobe napade v zvezi z vprašanjem izvajanja in zaračunavanja posebnih storitev oskrbe s pitno vodo s strani posameznikov. Osebni napadi, ki jih izvajata predvsem župan Občine Radenci gospod Roman Leljak in županja Občine Ljutomer gospa Olga Karba, so bili naperjeni tudi zoper direktorja javnega podjetja dr. Petra Kralja, vse s ciljem osebne diskreditacije direktorja v javnosti in pred ostalimi družbeniki javnega podjetja.

Ker se ti napadi v zadnjem času stopnjujejo in ker omenjeni osebi širita neresnice, polresnice in ker izkrivljata dejstva o javnem podjetju tudi na socialnih omrežjih s populističnimi izjavami, s katerimi želita javnost prepričati v svoj prav, moramo tudi širšo javnost opozoriti na neresničnost sporočil obeh županov, ki škodijo poslovnemu ugledu javnega podjetja. Prav tako pa mora javnost spoznati resnico," so ob tem zapisali ter dodali, da "dejstva namreč sama po sebi demantirajo populistične izjave, kot je npr. zapis županje Olge Karba na FB:

"Dovolj nam je ignorance, že več, kot 3 leta nam JPP neupravičeno zadržuje denar na svojem računu. Iz podatkov AJPESA izhaja, da imajo več, kot 1 mio EUR.

Od JPP zahtevamo, da nam v teh kriznih časih TAKOJ pri naslednjih položnicah vrnejo oz. odštejejo preplačila iz leta 2016 in 2017.

Preplačali smo za več, kot 70.000 EUR.

Zahtevamo preplačila z zakonitimi zamudnimi obrestmi sicer bomo prisiljeni svoj denar zahtevati po sodni poti.

Smo za?"

Kot so pojasnili, se Javno podjetje do načina pisanja županje ograjuje, "ker ga kvečjemu dojema kot "poziv na juriš", ki je že vnaprej obsojen na propad in ne kot na resno ter utemeljeno zahtevo zakonite zastopnice občine, ki je tudi največji družbenik javnega podjetja".

Zato podjetje v nadaljevanju v odgovor županji Občine Ljutomer in pojasnilo javnosti "na tem mestu navaja zgolj dejstva":

  1. JP Prlekija na svojem transakcijskem računu nima 1 mio EUR, ampak približno 280.000 EUR. Tekoča likvidnost podjetja je po oceni vodstva podjetja trenutno resno ogrožena zaradi gospodarske krize v času izvajanja ukrepov zaradi omejevanja širjenja okužb z novim koronavirusom na nacionalni in na mednarodni ravni.
  2. JP Prlekija grozi dodatna materialna škoda zaradi odkritih pozivov gospoda Romana Leljaka in gospe Olge Karba podjetjem, da naj ne plačujejo posebnih storitev. Koliko moramo podjetjem zaračunati so odločili župani soglasno, tudi zgoraj omenjena.
  3. Vsaka sprememba v strukturi delitve stroškov, ki jih plačujejo uporabniki posebnih storitev bo lahko imela za posledico dvig stroškov za uporabnike gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, ki jih plačujejo pridobitni uporabniki - ostalo gospodarstvo, nepridobitni uporabniki in predvsem gospodinjstva, med njimi tudi najbolj ranljivi del občanov, ki že sedaj komaj shajajo iz meseca v mesec.
  4. Glede vračila presežkov prihodkov nad odhodki posamezne gospodarske javne službe iz preteklih let si lahko javnost, še zlasti pa strokovna javnost, ustvari svoje mnenje, ker bodo tudi dodatna pojasnila v tej zvezi objavljena na spletni strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

JPP ne pristaja na javni linč

"Direktor javnega podjetja bo v sodelovanju z vsemi župani občin ustanoviteljic javnega podjetja še naprej tvorno sodeloval pri iskanju optimalne rešitve v zvezi z zaračunavanjem posebnih storitev. Pritožba zoper sklep upravnega sodišča bo po prvi oceni potrebna iz vseh pritožbenih razlogov.

Javno podjetje Prlekija d.o.o. ne more in ne pristaja na javni linč v nekompetentnih in politično pristranskih socialnih omrežjih, na katerih lahko vsak objavi vse kar hoče in s svojimi izjavami poiskuša vplivati na javno mnenje," so še zapisali.

Javno podjetje Prlekija d.o.o. še ob tem javnosti sporoča, da oskrbo s pitno vodo izvaja nemoteno, in da je zagotovilo vse potrebne ukrepe v tej smeri. "Napadi posameznikov zato na izvajanje dejavnosti javnega podjetja ne bodo imeli nobenega vpliva, ker se kolektiv javnega podjetja zaveda svoje odgovornosti do uporabnikov oskrbe s pitno vodo v vseh občinah Sistema-C," so zaključili izjavo pod katero se je podpisal direktor javnega podjetja dr. Peter Kralj.
Več v Gospodarstvo