Gradovi in dvorci se bodo predstavljali kot skupen čezmejni turistični produkt

V dvorcu Rakičan so predstavili projekt LIVING CASTLES, kjer oblikujejo skupno blagovno znamko zveze gradov in dvorcev

Prlekija-on.net, četrtek, 25. junij 2020 ob 18:32
Predstavitev projekta LIVING CASTLES

Predstavitev projekta LIVING CASTLES

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan sodeluje v projektu LIVING CASTLES, Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine kot projektni partner. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

Z izvajanjem projekta so pričeli s 1. oktobrom 2018 in traja do 31. marca 2021, torej 30 mesecev. V projektu sodeluje 8 partnerjev: Međimursko veleučilište v Čakovcu kot vodilni partner in projektni partnerji Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije d. o. o., Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog Zagorja in Proteus d. o. o.

Rešitev za dvig obiskanosti gradov in ohranjanje kulturne dediščine

V projektu oblikujejo skupno blagovno znamko zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen čezmejni turistični produkt. Rešitev za dvig obiskanosti gradov in ohranjanje kulturne dediščine lahko najdemo v primerih dobrih praks sosednjih držav in gradove povežemo v mrežo ter jo ponudimo kot celostni turistični produkt. Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija ter tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo. Projekt veliko pozornost namenja tudi iskanju rešitev, kako s sodobno IKT opremo obogatiti ponudbo in obiskovalcem nuditi boljšo doživljajsko izkušnjo.

V projekt so vključeni naslednji gradovi in dvorci: dvorec Rakičan, Ptujski grad, Celjski grad, Stari grad Varaždin, Grad Čakovec, Grad Veliki Tabor in Dvorec Oršić v Gornji Stubici. RIS Dvorec Rakičan je v sklopu projekta vzpostavil večnamensko »živo« dvorano, ki je namenjena promociji dvorca Rakičan in celotne mreže »živih« gradov in dvorcev. Dvorana se ponaša z razkošnim štukaturnim stropom in sodobno IKT opremo. Dvorec je bogatejši tudi za pridobitev projektorjev za video mapping, ki pričarajo svetlobno - zvočni šov na stenah dvorca in omogočajo pestro doživljanje kulturne dediščine. Projekcije si bodo obiskovalci lahko zopet ogledali ob petkih in sobotah zvečer v poletnih mesecih v kavarni dvorca Rakičan.Več v Gospodarstvo