V 45 mesnicah ugotovili 73 različnih neskladij, v štirih uradnih vzorcih odkrili salmonelo

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v času od 15 aprila do 1. maja izvedla poseben nadzor v 117 mesnicah

Prlekija-on.net, sreda, 1. julij 2020 ob 16:16
UVHVVR je izvedla inšpekcijski nadzor v mesnicah

UVHVVR je izvedla inšpekcijski nadzor v mesnicah

Uradni veterinarji Inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so izvedli poseben nadzor v mesnicah in preverjali zagotavljanje sledljivosti, pravilnost označevanja in mikrobiološko ustreznost mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov.

V času od 15 aprila do 1. maja so uradni veterinarji Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pregledali 117 mesnic in odvzeli 35 uradnih vzorcev (30 vzorcev mesnega pripravka, 4 vzorce mletega mesa in 1 vzorec svežega mesa) za preverjanje mikrobiološke skladnosti.

V 45 mesnicah (38,5 %) je bilo skupaj ugotovljenih 73 različnih neskladij in v štirih uradnih vzorcih je bila odkrita salmonela (Salmonella enterica supsp. Enterica, serovar Infantis).

Največ neskladij, kar 34 od 73 (ali 46,6%) je bilo ugotovljenih pri izvajanju mikrobioloških kriterijev varnosti, neskladja glede sledljivosti v 16,4%, glede označevanja mletega mesa in mesnih pripravkov v 15,1% in glede označevanja porekla v 13,7%.

Mesnice
Ugotovljena neskladja, vir: UVHVVR

Na podlagi ugotovljenih neskladnosti je bilo izrečenih 66 ukrepov in sicer:

  • upravni ukrep: 15 upravno inšpekcijskih odločb in 23 opozoril v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.
  • prekrškovno ukrepanje: 10 plačilnih nalogov, 9 odločb o prekršku in 9 opozoril v skladu z zakonom o prekrških.

Opazen pozitiven trend skladnosti

Glede na rezultate nadzora iz prejšnjih let je v letu 2020 delež mesnic, ki niso izpolnjevale zahtev zakonodaje na področju sledljivosti in označevanja mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov izrazito nižji. Opazen je pozitiven trend skladnosti.

Mesnice
Mesnice skozi leta v katerih so bila ugotovljena neskladja, vir: UVHVVR

Rezultati nadzora kažejo, da je potrebno nadzor na področju sledljivosti in označevanja mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov nadaljevati, posebno pozornost pa posvetiti izpolnjevanju zahtev v skladu z zakonodajo mikrobiološke skladnosti.

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj.