V iskanju rešitve problematike s smetmi

Na Postružnikovi ulici v Ljutomeru se že več let ubadajo s problematiko zaradi smeti, kjer stanovalci menijo, da bi se v reševanje morala vključiti tudi občina in KSP

Prlekija-on.net, nedelja, 5. julij 2020 ob 09:05
Smeti na Postružnikovi ulici

Smeti na Postružnikovi ulici

Poročali smo že o problematiki s smetmi in smetnjaki prebivalcev na Postružnikovi ulici in delu Ormoške ceste v Ljutomeru. Kot so nam takrat povedali prebivalci, se vsakodnevno srečujejo s perečo problematiko neurejenih smetnjakov in smeti na občinski parceli, ki je namenjena postavitvi smetnjakov za uporabnike nepremičnin na teh naslovih. S to težavo se srečujejo že vrsto let, že leta 2013 so se obrnili na ustrezen oddelek Občine Ljutomer in KSP Ljutomer, a se do danes ni nič dosti premaknilo v smeri reševanja problematike, trdijo.

Nato smo se tudi sami obrnili na Občino Ljutomer, od koder so nam odgovorili, da reševanje problematike zbiranja in odvoza smeti za etažne lastnike iz Postružnikove ulice ni v pristojnosti Občine Ljutomer, ampak etažnih lastnikov.

Smeti na Postružnikovi ulici

Na Postružnikovi ulici se že več let »utapljajo« v smeteh in zahtevajo ukrepanje


Stanovalci: V reševanje problematike bi se morala vključiti tudi občina in KSP

Po takratnem odgovoru iz občine, so nam stanovalci ponovno povedali, da se zavedajo zahtevne problematike, a da so mnenja, da volumen zabojnikov ne ustreza potrebam, na kar po njihovem dovolj zgovorno pričajo fotografije, ki so nam jih posredovali. Na njih je predstavljeno stanje od leta 2014 do 2020 in jih prilagamo spodaj. Ponovno pa so poudarili, da je stanje tam alarmantno in nevzdržno, saj je okoliški prostor domala vedno neurejen, za bloki naj bi se prodajala droga, ob prireditvah na trgu pa je ta prostor javno stranišče in bruhališče. Problematika tako po njihovem mnenju od družbe terja ukrepanje, saj gre za širši problem, ki se ne tiče samo stanovalcev, ki bi ob ureditvi prostora morali nositi breme ureditve in odkupa zemljišča. Tako bi se po njihovem v reševanje problematike morala vključiti tudi občina in KSP, saj bi moralo biti vsem v interesu, da se neurejena območja v mestnem jedru uredijo tudi za prihodnost naših otrok.

Kot so še nam takrat povedali, da če se situacija ne da rešiti drugače, bi se morala vrniti v stanje, kot je bilo pred leti predvideno: "Namreč, v vsakem izmed blokov je prostor, ki je bil arhitekturno namenjen smetem. Ker je bilo upravljavcu lažje, da smeti pobere na enem mestu in se ne ustavlja pred vsakim blokom, se je zgodil 'smetiščni otok' (in nikakor ne ekološki) sredi mesta. Če torej stanovalci, občina in KSP ne zmorejo najti druge boljše rešitve, naj se kontejnerji vnovič razporedijo po zato namenjenih prostorih v posameznih blokih (tako bodo stanovalci tudi bolj pazili na to kako odlagajo smeti), stanovalci Ormoške 4 pa si bomo prostor za svoje kontejnerje našli na dvorišču in jih tako kot drugi stanovanjski objekti na dogovorjeni dan pripeljali na ulico. Tako se bo prostor očistil, ne bo klical po 'širšem' zbiranju odpadkov in ljudi ter glodavcev in muh," so nam takrat sporočili ter dodali, da verjamejo, da tam kjer je volja je tudi pot. "Najlažje pa si je zatiskati oči pred problemom. Zato apeliramo, tudi na podlagi obsežne foto dokumentacije akutnosti stanja, da se reševanje problematike začne takoj in aktivno ter da vsi udeleženci pokažejo pripravljenost stopiti korak bliže k rešitvi," so zaključili.

KSP Ljutomer: Kapaciteta zabojnikov je ustrezna

Nato smo se ponovno obrnili na Občino in KSP z dodatnimi vprašanji glede možnosti kakršnegakoli ukrepanja z njihove strani za ureditev nastale situacije. Iz KSP so nam v uvodu pojasnili, da se "dogovarjanje glede ureditve teh smetarnikov vleče že nekaj let, zaenkrat še neuspešno, vsekakor pa nam je vsem v interesu, da se ta problematika reši. Tudi v prihodnje bomo na zborih lastnikov večstanovanjskih stavb predlagali tehnične in tipske rešitve ureditve platojev s smetarniki."

KSP smo ob tem prosili, da nam pojasnijo, kako je določeno glede na število stanovalcev, kakšen volumen zabojnikov se mora uporabljati in kakšen volumen zabojnikov se dejansko uporablja pri teh blokih ter za koliko stanovalcev je namenjen. Stanovalci namreč trdijo, da volumen ne ustreza potrebam. "Volumen zabojnikov je ustrezno dimenzioniran v skladu s Tehničnim pravilnikom, kjer je zapisano, da za večstanovanjske stavbe velja izhodiščni volumen 30 litrov na osebo za povprečni mesec. Če vzamemo primer Postružnikove ulice, za 96 stanovalcev je tam nameščenih 10 zabojnikov, in sicer 2 x BIO 240 L, 2 x BIO 120 L, 2 x MKO 1100 L, 2 x plastika 1100 L, 1 x papir 1100 L. Torej po pravilniku mora biti kapaciteta zabojnikov 99 x 30 L = 2970 L, seštevek vseh zabojnikov pa je 6220 L. Pri tem je potrebno upoštevati, da omenjene zabojnike praznimo z 2 tedensko dinamiko. Iz vseh podanih podatkov je razvidno, da je kapaciteta zabojnikov ustrezna," so nam pojasnili na KSP.

KSP Ljutomer: Najprej bi se bilo potrebno dogovoriti za odkup ali vsaj za najem prostora

Nato nas je zanimalo, ali lahko KSP kakorkoli ukrepa glede te situacije in najde kakšno rešitev, vsaj delno, ali pa so za reševanje te problematike pristojni izključno etažni lastniki, ki se morajo z Občino Ljutomer najprej dogovoriti za odkup parcele, da bi se nato lahko karkoli urejalo. "Glede parcele, na kateri so trenutno nameščeni zabojniki za smeti, lastnik parcele je Občina Ljutomer. Etažni lastniki ne morejo investirati svojih sredstev za ureditev platoja za smetarnike, če ni parcela v njihovem lastništvu. Najprej bi se bilo potrebno dogovoriti za odkup parcele, ali pa vsaj za najem prostora, v kolikor bi bila Občina Ljutomer pripravljena financirati ureditev tega prostora za smetarnike. V preteklosti so že potekali pogovori v tej smeri, vendar ni bilo nič dogovorjenega," so nam glede tega odgovorili iz KSP Ljutomer.

Potrudili se bodo, da se problematika reši in da bodo odpadki čim manj moteči za stanovalce in mimoidoče

Kot zadnje pa nas je zanimalo, ali bi v primeru, če ni druge rešitve, potem prišlo v poštev, da bi se nastala situacija rešila na način, kot predlagajo stanovalci in je že bilo pred leti, da bi vsak blok imel posebej zabojnik. "Prostori, ki so bili predvideni za zabojnike v vsaki izmed večstanovanjskih stavb, se zdaj uporabljajo večinoma kot kolesarnice. Prav tako so zabojniki preveliki, da bi se nameščali v takšnem majhnem prostoru, težava pa bi bila tudi v tem, da bi se poškodovali elementi stavbe oz. stavbno pohištvo ob vsakem izvozu in uvozu smetarnikov iz prostora. Velika težava bi bil tudi zabojnik za biološke odpadke zaradi smradu, še posebej poleti, ko so višje temperature," pa so nam glede te opcije odgovorili iz KSP Ljutomer ter dodali: "V vsakem primeru se bomo kot upravnik večstanovanjskih stavb in upravljalec s komunalnimi odpadki trudili, da se ta problematika reši v vseh večstanovanjskih stavbah tako, da bodo odpadki čim manj moteči za stanovalce in mimoidoče."

Poseg na zemljišče, ki ni v lasti stanovalcev, ni dovoljen

Iz Občine Ljutomer pa so nam pojasnili, da reševanje problematike ni pristojnost Občine, kar so pojasnili že v prejšnjem odgovoru. "Glede odlaganja odpadkov za stanovalce blokov na Postružnikovi ulici, je Občina Ljutomer že v oktobru 2019 podala odgovor. Reševanje problematike zbiranja in odvoza smeti na Postružnikovi ulici je domena upravljalca stanovanjskih blokov in etažnih lastnikov in ni v pristojnosti Občine Ljutomer," so pojasnili ter dodali, da je zaradi težav, ki jih imajo stanovalci, Občina Ljutomer opravila razgovor z upravljalcem stanovanjskega bloka, s KSP Ljutomer d.o.o. "Podan je bil predlog, da si upravljalec pridobi predračunsko vrednost za izvedbo ograditve platoja za odpadke na zemljišču, kjer se sedaj odlagajo odpadki, Občina Ljutomer pa ponovno preveri vrednost zemljišča, ki bi ga bilo potrebno odkupiti s strani stanovalcev. Poseg na zemljišče, ki ni v lasti stanovalcev, zaradi vlaganja v osnovna sredstva, ni dovoljen," pojasnjujejo na Občini.

Druga možnost oz. rešitev problematike odlaganja odpadkov je, da se odpadki zbirajo v prostoru v bloku, ki je za to namenjen.
"O odločitvi glede lokacije za zabojnike se bodo morali stanovalci dogovorili z upravljalcem KSP Ljutomer d.o.o. po predhodni predstavitvi rešitev" so še dodali na Občini.