Na Glavnem trgu odstranili drevesa in zasadili nova

Zaradi velikih poškodb debla, odmiranja krošnje, zelo slabih letnih prirastov, majhnih listov, stagnacije v rasti, močnega upadanja zdravstvenega stanja... so lipe na trgu odstranili.

Prlekija-on.net, petek, 10. julij 2020 ob 17:593
Stara drevesa so odstranili in zasadili nova drevesa

Stara drevesa so odstranili in zasadili nova drevesa

Pred dnevi smo opazili, da so na Glavnem trgu v Ljutomeru, odstranili vsa drevesa, ki so rasla v zadnjih letih od prenove trga. V torek so nato že zasadili nova. Za pojasnila smo se obrnili na Občino Ljutomer, kjer so nam pojasnili, da je Občina Ljutomer dala izdelati Pregled stanja izbranih mestnih dreves - Stari trg in Glavni trg, kateri vsebuje opis dreves, stanje dreves in priporočene vzdrževalne ukrepe.

"Za lipe, ki so se na Glavnem trgu odstranile so bili priporočeni naslednji ukrepi: Priporoča se prednostna odstranitev dreves zaradi zelo velikih poškodb debla, (napad glive Schizophyllum commune), odmiranja krošnje, zelo slabih letnih prirastov, majhnih listov, stagnacije v rasti, močnega upadanja zdravstvenega stanja, kar pomeni, da gre za neperspektivno mlado drevo. V skladu s priporočili stroke so se poškodovana drevesa odstranila in zamenjala z novimi," so še nam ob tem pojasnili.

Pred obnovo trga je sicer trg bil obdan z zelenjem in z drevoredi dreves.

Polomljeni tlakovci in fontana na Glavnem trgu

Ljutomerski Glavni trg razpada


Dolg seznam nevšečnosti in popravil od prenove trga

Glavni trg je sicer od obnove leta 2008 bil že večkrat tema pogovorov. Investicija prenove je takrat znašala okoli 2 milijona evrov, Občina Ljutomer pa je leta 2013 tik pred koncem petletnega roka unovčila bančno garancijo za kakovost opravljenih del na trgu in oktobra istega leta uspešno zaključila vse postopke, ki so bili potrebni za popravilo poškodovanih površin. Sanacija trga se je takrat financirala iz sredstev, ki so bila nakazana na podlagi unovčitve bančne garancije v višini dobrih 144 tisoč evrov.

Med drugim se je takrat sanirala tudi cesta, ki pelje skozi trg in na kateri se je lani pojavila grbina, kjer so popokali tlakovci, vse skupaj je tudi dvignilo za nekaj centimetrov v dolžini več metrov, tudi izven ceste, o čemer smo pisali lani. V razsulu so tudi fontana, ki je le kratko obdobje služila svojemu namenu, ter vodna zrcala, ki so od julija 2013 obkrožena s cvetličnimi koriti, vode v njih pa ni že vsaj nekaj let.

Občina Ljutomer je sicer skozi projekt City Cooperation leta 2018 dala izdelati idejno zasnovo za rekonstrukcijo Glavnega trga. Kot so nam na Občini pojasnili že lani, bo k rekonstrukciji Glavnega trga občina pristopila v primeru pridobitve nepovratnih sredstev za predvideno investicijo.