Intervju z zlatimi maturanti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

Letošnji zlati maturanti na GFML so z nami spregovorili o pripravah, delu in učenju od doma, koronavirusu, načrtov za naprej...

Meta Štuhec, četrtek, 16. julij 2020 ob 13:41
Zlati maturanti in dijaki/dijakinje, ki so bili posebej pohvaljeni z ravnateljem

Zlati maturanti in dijaki/dijakinje, ki so bili posebej pohvaljeni z ravnateljem

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer imajo osem zlatih maturantov. Zlati maturanti splošne mature so: Nika Klemenčič, Nicole Ravš, Ivo Prelog, Ana Maučec in še ena oseba. Zlati maturanti poklicne mature so: Žan Smej, Dolores Marič in Tadeja Fras.

Z nekaterimi izmed njih smo opravili intervju o njihovi maturitetni izkušnji.

Podelitev maturitetnih spričeval na GFML

Maturantom in maturantkam GFML podelili spričevala


Žan Smej
Žan Smej
Kakšni so bili občutki ob razglasitvi rezultatov?

Ivo: Ob pogledu na rezultate sem takoj začutil presenečenje, olajšanje in veselje, saj sem pričakoval slabše rezultate. Seveda sem upal na najboljše, vendar sem se v mislih pripravljal tudi na najslabši realističen rezultat. Za tem sem podrobneje pregledal točke in odkril, da mi je pri matematiki zmanjkal 1 %, pri angleščini pa 2 % za višjo oceno, zato sem bil tudi malo razočaran, saj sem točke izgubljal večinoma zaradi površnosti. Ne morem si pomagati, da ne bi razmišljal kaj bi lahko popravil in izboljšal.

Dolores: Po malce drugačni pripravi, so občutki ob rezultatih super. Kljub številnim čestitkam, sem največjo čestitko izrekla sama sebi, saj sem s tem sama sebi dokazala, da sem se res izkazala in sem lahko ponosna nase.

Nika: Vesela sem, da je mature konec, poleg tega pa sem tudi z rezultati zelo zadovoljna. Lepo je, da so se ves trud, ure učenja in odrekanje, dejansko izplačali. Dobro rešena matura mi odpira mnoga vrata naprej. 

Ana: Po odpisani maturi nisem imela občutka, kako se bo vse izteklo; še posebej pri slovenščini in angleščini, ker del ocene predstavlja tudi esej oz. pisno sporočanje, kjer je število točk do neke mere odvisno tudi od ocenjevalčevega subjektivnega mnenja. Čakanje na rezultate je bilo naporno in prisotnega je bilo nekaj dvoma, a na koncu se je vse dobro izšlo.

Nicole: Občutek po takšnem dosežku je seveda odličen, še posebej če ga nikakor nisi pričakoval.

Tadeja: Sama pri sebi sem imela dober občutek, saj se mi je zdelo, da mi je na maturi šlo, vendar pa iskreno nisem pričakovala naziva zlate maturantke.

Žan: Ob končani maturi se je vsem dijakom odvalil kamen od srca, saj smo opravili še z zadnjo nalogo, ki nas je čakala v srednješolskih letih. Matura je s seboj prinesla tudi nekaj vznemirjenja in težkih dni polnih učenja. Ob izvedbi rezultatov pa pričarala nasmeh in zadovoljstvo na naših obrazih.

Dolores Marič
Dolores Marič
Dobro tretjino šolskega leta ste opravljali od doma. Kako ste se spoprijeli s tovrstnimi spremembami učnega okolja in načina podajanja snovi?

Ana: Učenje na daljavo mi je na začetku, kot verjetno večini učencev in dijakov, predstavljalo veliko spremembo in izziv, a sem se sčasoma navadila na novi vsakdan. Na začetku sem si težko organizirala čas za šolo in prosti čas, a je to iz tedna v teden postalo lažje. Ostalo je tudi več časa za ponavljanje maturitetne snovi. Pohvalila bi  delo naših profesorjev med šolanjem na daljavo, saj so se izjemno potrudili in nam omogočili razmeroma normalne in kakovostne priprave na maturo.

Tadeja: Sprva je bilo težko, saj noben od nas ni vedel kaj nas čaka. Ampak sčasoma sem se na delo na daljavo privadila. Ugotovila sem celo, da mi takšen način dela morda celo bolj ustreza, saj sem si sama lahko razporedila čas in naloge, kar se je posledično izkazalo za manj stresno, kot delo prej v šoli.

Ivo: Učenje na daljavo me ni tako zelo oviralo, saj sem se dokaj hitro prilagodil novim razmeram in našel dnevno rutino, ki mi je odgovarjala. Izkazali so se tudi naši profesorji, ker smo pouk skupaj z njimi prilagajali, da smo lahko snov prejeli kar se da učinkovito in na način, kot nam odgovarja.

Nicole: Delo od doma je sprva prišlo kot dobrodošla sprememba, ker mi je omogočilo samostojno organizacijo dela in posvečanje časa tistim predmetom oziroma snovem, ki so se mi zdele najbolj zahtevne. Kasneje je ravno ta svoboda organizacije postala težavna, ker te več nihče ne sili v neko rutino oziroma delo in je zato potrebno več koncentracije in vztrajnosti, da opraviš vse potrebno.

Dolores: Kljub malce drugačnemu poteku pouka in priprav na samo maturo so se profesorji res potrudili in nam čim bolj posredovali znanje in nas pripravili na maturo. Res pa je, da je bilo sedaj veliko več dela na nas - dijakih - in mislim, da smo se proti koncu že kar navadili in nam je prihod v šolo bil kar nenavaden po več mesečnem učenju od doma.

Nika: Spremembe so mi zelo ugajale. Sama sem se lahko odločila kdaj se bom učila, kaj se bom učila in kdaj bom imela prosti čas. Čeprav so šolska predavanja bila časovno določena, sem lahko takoj po končani uri delala kaj drugega. Dragocenega časa mi torej bi bilo treba zapravljati s prevozi in podobnim.

Žan: Niti najmanj si nismo predstavljali, da bomo mi ta generacija, ki ji bo virus spremenil način šolanja ter podajanja snovi, ki se je zelo razlikovala od sistema, na katerega smo bili navajeni. Skupaj s profesorji smo odkrivali neznane smeri ter načine učenja, ki smo jih skupaj uspešno izpeljali, za kar je bistveno pripomogla tudi z njihova dobra pripravljenost.

Tadeja Fras
Tadeja Fras
Se vam zdi, da je bila letošnja matura pravična?

Dolores: Kljub izrednim razmeram, menim da se je naša šola super znašla s poukom na daljavo in so nas profesorji pripravili kolikor so le mogli. Resda pa je bilo veliko na nas, mogoče preveč. Po mojem mnenju bi se sama matura lahko vsaj malo prilagodila in na RIC bi lahko upoštevali koliko lastnega dela smo morali vložiti v pripravo na maturo, ki ni bila lahka.

Nicole: To vprašanje nima enega enostavnega odgovora, ker se je s spremembami, ki jih je prineslo delo od doma vsak spoprijemal drugače oziroma se drugače odzival na nove metode dela. Sem pa prepričana, da ne moremo trditi, da so nam bile vsem dane enake možnosti, predvsem zaradi posameznih težav s tehnologijo in ker je bilo to nekaj novega tudi za profesorje in zato zagotovo ni vsem uspelo enako kakovostno predati zadnjih snovi, kot bi  v normalnih razmerah. S tega vidika so bili mogoče določeni maturanti prikrajšani, vendar na srečo takšnega problema na moji šoli ni bilo, ker so se vsi po maksimalnih močeh potrudili izpeljati zadnje mesece pouka karseda normalno in kakovostno.

Ana: Po mojem mnenju se dijak na maturo ne pripravlja le zadnjih nekaj mesecev temveč znanje pridobiva vsa štiri leta gimnazije. Pri nekaterih predmetih smo s snovjo res zaključili šele aprila, a to predstavlja le majhen del vsega znanja. Na naši gimnaziji smo imeli kakovostne priprave na daljavo; verjetno pa povsod po Sloveniji ni bilo enako in vsi dijaki niso imeli dostopa do računalnika in interneta. Menim, da smo se bili vsi dijaki primorani na hitro prilagoditi na drugačen način dela; enim je to ustrezalo bolj kot drugim, a smo bili vsi v podobni situaciji.

Ivo: Izvedba mature je letos potekala malo drugače kot prejšnja leta, zato sem pričakoval, da bodo meje za ocene nižje, vendar ob primerjavi s prejšnjimi leti ne odstopajo tako zelo. Zaradi tega menim, da se je matura izvedla pravično. Možno je, da je bil kdo zaradi letošnjih okoliščin nepravično oškodovan, vendar tega zase in za ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, ne morem trditi.

Nika: Letošnja matura se mi zdi enako pravična kot vse ostale mature do sedaj. Zdi se mi celo, da sem se v danih razmerah lahko še bolje pripravila nanjo. 

Tadeja: Da, zdi se mi, da je letošnja matura bila pravična. Res je, da smo bili prikrajšani za pripravo na maturo z profesorji v šoli, ampak smo tako doma imeli več časa za ponavljanje snovi in reševanje maturitetnih pol iz preteklih let, in kot sem že omenila pri prejšnjem vprašanju, smo si delo lahko razporedili sami in nismo bili še dodatno obremenjeni z obiskovanjem šole.

Žan: Matura ter priprave na maturo se po mojem mnenju niso bistveno razlikovale od priprav generacij pred nami, saj smo snov zelo dobro predelali. Prikrajšani smo bili le za razlago profesorjev v razredu ter pogovore o snovi, ki jo tehnologija težko nadomesti.

Nika Klemenčič
Nika Klemenčič
Kateri predmet je bil največji zalogaj?

Ana: Zame je bila največji zalogaj matematika, saj se tekom štirih let nabere ogromno snovi, ki jo moraš znati v nalogah povezovati med seboj. Hitro se ti lahko tudi zgodi, da si zaradi stresa in časovne stiske nepozoren in narediš kakšno napako v postopku. Pri eseju pa me je skrbelo, da ne bom imela dovolj časa za pisanje, a mi je nekako uspelo, čeprav vsega nisem napisala čisto tako kot sem si zamislila.

Ivo: Najbolj me je skrbela slovenščina, saj je to moje najslabše področje, zato sem za esej in slovnico moral vložiti največ časa. Očitno se je splačalo.

Dolores: Ker sem še zraven delala 5. predmet, mi je ta bil malce večji zalogaj, saj sem zaradi različnih urnikov zamudila razlage in ponavljanje snovi. Zato sem večina dela in učenja naredila sama s pomočjo delovnih listov, učbenikov in samega spleta.

Tadeja: Meni osebno je bil največji zalogaj strokovni predmet, saj sem imela v njem združene kar štiri predmete in je bilo za predelati zelo veliko snovi.

Nicole: Nobenega ne morem posebej izpostaviti.

Nika: Težko je določiti en predmet, saj sem vsem posvetila veliko dela. Rekla bi, da je največ snovi bilo pri matematiki, kjer res moraš razumeti za kaj se gre.

Žan: Zame osebno matura ni predstavljala velikega zalogaja. Če bi pa moral izpostaviti en predmet, bi pa to bil strokovni predmet Vzgoja predšolskega otroka, ki vključuje štiri strokovne predmete s področja predšolske vzgoje. V veliko pomoč nam je bila praksa, saj smo si teoretično znanje tako lažje zapomnili in si predstavljali.

Nicole Ravš
Nicole Ravš
Kako ste se na maturo pripravljali?

Ivo: Na maturo sem se pripravljal sistematično. Najprej sem rešil par starih matur, da sem dobil predstavo, kako matura poteka in kaj še moram popraviti. Menim, da sta kvalitetna literatura in aktivno reševanje nalog ključna za dobro poznavanje snovi, zato sem reševal naloge iz različnih učbenikov in včasih pokukal tudi v tujo literaturo ali preprosto vprašal Google. Pri vsaki snovi sem iskal tisto, kar je najbolj pomembno. Na koncu sem samo še reševal stare mature in iskal kakšne »finte« in snovi, ki se najpogosteje pojavljajo.

Tadeja: Na maturo sem se pripravljala z rednim obiskovanjem Zoom konferenc, reševanjem maturitetnih pol iz prejšnjih let ter s ponavljanjem snovi.

Nicole: Skozi šolsko leto sem si sproti pripravljala zapiske pri vseh predmetih, da mi kasneje ni bilo potrebno misliti še na to in dodatno zapravljati časa. V zadnjem mescu pred začetkom mature sem te zapiske nekajkrat prebrala, kasneje pa še reševala mature iz preteklih let. Najbolj pomembno je bilo, da sem si vnaprej organizirala kaj nameravam delati na določen dan.

Nika: Skozi celotno šolsko leto sem izdelovala zapiske iz zvezkov in učbenikov, ki sem jih pozneje prebirala pred maturo. Pri nekaterih predmetih sem se učila iz učbenikov, pri drugih (kot je matematika) sem pa rešila veliko vaj in nalog. Zadnji teden pred maturo pa sem predvsem intenzivno reševala stare mature.

Dolores: Na vsak predmet sem se pripravljala na malce drugačen način. Priprava na slovenščino in matematiko je predvsem potekala preko reševanja vaj. Za strokovni predmet pa sem izbrskala stare izpiske in si pomagala z učbeniki. V veliko pomoč so bila tudi Zoom predavanja s profesorji, kjer smo reševali različne delovne liste in zraven povedali še razlage odgovorov.
 
Ana: Pred začetkom ponavljanja sem si naredila načrt učenja, ki se ga nisem čisto držala, zato pred izpiti ni ostalo veliko časa za ponavljanje, a smo snov temeljito ponovili že tekom 4. letnika, zato me ni pretirano skrbelo. Nenazadnje smo se za maturo začeli učiti že v prvem letniku.

Žan: Na maturo sem se pripravljal sproti, intenzivneje pa zadnja 2 tedna. V bistveno pomoč mi je bila razlaga profesorjev, s katerimi smo snov ponavljali, utrjevali ter dopolnjevali zapiske, kateri so nam bili v pomoč pri učenju.

Ivo Prelog
Ivo Prelog
Kje boste v jeseni nadaljevali svoje šolanje in ali se vam ob potencialnem naslednjem valu novega koronavirusa porajajo kakšne skrbi?

Dolores: Šolanje bom nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in sicer smer Pedagogika in andragogika. Glede novega vala koronavirusa se mi pojavlja največja skrb, glede samega začetka študentskega leta in kako bo le-to potekalo.

Ivo: Vpisal sem se na Medicinsko fakulteto v Maribor, čeprav sem premišljeval tudi o Ljubljani. Glede drugega vala korona virusa me zaenkrat še ne skrbi. Bomo videli, kakšna bo situacija.

Nika: Šolanje bom nadaljevala na medicinski fakulteti v Mariboru. Morebitni novi val koronavirusa me ne skrbi. 

Tadeja: Svoje šolanje bom jeseni nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, v smeri predšolska vzgoja. Ob potencialnem naslednjem valu novega koronavirusa bomo najbrž spet uvedli šolanje od doma, kar me ne skrbi toliko, kot me skrbi kaj pomeni to za našo državo in vse prebivalce.

Nicole: Na Pedagoški fakulteti, smer logopedija. Nimam posebnih skrbi, bi pa bilo najlepše začeti novo šolsko leto za šolskimi klopmi in ne na daljavo.

Ana: Kot mojo prvo izbiro sem izbrala študij biokemije v Ljubljani in upam, da bodo predavanja lahko v jeseni vsaj delno potekala v predavalnicah in ne na daljavo, če bodo razmere to omogočale.

Žan: Šolanje bom nadaljeval na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, in sicer v smeri predmetnega učitelja matematike ter tehnike in tehnologije. Študij na daljavo mi ne predstavlja nikakršnih skrbi, saj smo se s tehnologijo dodobra spoprijateljili v času priprav na maturo ter učenja na daljavo.

Ana Maučec
Ana Maučec
Bi z mlajšo generacijo naših bralcev delili kak nasvet, popotnico?

Ana: Bodočim maturantom želim na maturi veliko uspeha in upam, da se bodo lahko vpisali na željeni študij. Priprave na maturo se začnejo že z vstopom v gimnazijo in prepričana sem, da so nas profesorji na gimnaziji zelo dobro pripravili na zrelostni izpit. Najpomembneje pa je, da verjamete vase in poskušate pokazati vse svoje znanje, ne le doseči dovolj točk za vpis na študij. Če matura ne gre po načrtih, to ni konec sveta!

Tadeja: Svetovala bi jim, da naj zaupajo v sebe, da naj se potrudijo po svojih najboljših močeh, da delajo sproti, ampak, da ob vsem tem naj ne pozabijo na sebe, svojo duševno rast in zdravje.

Ivo: Vsem gimnazijcem bi svetoval, da si čim prej izberejo izbirne predmete in največ truda vložijo v maturitetne predmete. Zavedati se je treba, da je na maturi ogromno snovi, zato se je potrebno pripravljati skozi vsa štiri leta. Če se določene snovi ne naučiš za test, ti bo zadnji mesec pred maturo še težje. Zadnje leto naj bo osredotočeno le na ponovitev snovi. Ob reševanju nalog se je smiselno samoocenjevati in iskati luknje v znanju. Če bi kaj storil drugače, bi si že skozi vsa štiri leta gimnazije izdeloval dobre zapiske z mislijo na maturo, da bi mi bilo lažje preleteti vso snov.

Nicole: Predvsem naj gredo pisat samozavestno in brez strahu.

Nika: Svetovala bi jim, naj se učijo z razumevanjem in se začnejo pripravljati pravočasno. Tudi če naletijo na kakšno težjo snov, je treba vztrajati. Na tak način so dobri rezultati zagotovljeni. 

Dolores: Zamislite si kdo in kje želite biti čez 10 let. To je vaš cilj. Delajte in trudite se za njega in ko ga za 10 let dosežete, si spet zamislite kdo in kje želite biti čez dodatnih 10 let. Vaš jaz v prihodnosti je cilj, ki ga s trudom zase dosežete. Življenje je vaše, vse kar boste kadarkoli naredili, naredite zase.

Žan: Bodočim generacijam maturantov bi svetoval, da maturo vzamejo z bistveno mero resnosti in se na njo dobro pripravijo, saj jim uspeh na maturi predstavlja uresničitev začrtanih poti ter želja v prihodnosti.

Zlati maturanti
Zlati maturanti in dijaki/dijakinje, ki so bili posebej pohvaljeni

Foto: Špela JambriškoVeč v Kultura in izobraževanje