Obnovile se bodo javne poti na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri

V prvi fazi se bosta uredili cesti v Gresovščaku (Vinoreja Kaučič) in v Slamnjaku (Ozmec-Frank) v skupni dolžini 3.960 m.

Prlekija-on.net, petek, 17. julij 2020 ob 13:52
Podpis pogodbe o rekonstrukciji javnih poti na območju KS Železne Dveri

Podpis pogodbe o rekonstrukciji javnih poti na območju KS Železne Dveri

V petek, 17. julija, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca s podpisom pogodb z izvajalci del. Kot drugo so podpisali pogodbo o rekonstrukciji javnih poti na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri. Pogodbo sta podpisali županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in direktor Cestnega podjetja Ptuj, Branko Veselič.

Celoten projekt rekonstrukcije javnih poti na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri zajema rekonstrukcijo javnih poti v skupni dolžini 10.680 m. Projekt je razdeljen na tri faze. V letu 2020 se bo izvedla t.i. I. faza, katera zajema tudi izvedbo geodetskih odmer z nakupom zemljišč. Uredili se bosta cesti v Gresovščaku (Vinoreja Kaučič) in v Slamnjaku (Ozmec-Frank) v skupni dolžini 3.960 m.

Podpis pogodbe o ureditvi Vrtne in Volkmerjeve ulice

Podpisali pogodbo za ureditev Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru


Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 8. 5. 2020. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 4. 6. 2020. Svojo ponudbo je oddalo šest ponudnikov.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan 23. 6. 2020. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj in sicer za vrednost 432.045,01 EUR.

Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do konca novembra 2020.

Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je v letu 2019 izdelal Plangrad d.o.o., Aškerčeva 6, 9000 Murska Sobota, stroški so znašali 24.156,00 EUR. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Progrin d.o.o., Radgonska ulica 9g, 9252 Radenci. Stroški nadzora bodo znašali 18.300,00 EUR. Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, kateri bo izvajal udi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 1.245,00 EUR.

Občina Ljutomer si je na podlagi določil Zakona o financiranju občin - ZFO-1 za izvedbo predmetne investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za leto 2020 pridobila nepovratna sofinancerska sredstva v višini 359.088,00 EUR.Več v Gospodarstvo