Podpisali pogodbo za ureditev Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru

V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v obeh ulicah v skupni dolžini 395 m, rekonstrukcija vodovoda je predvidena v dolžini 340 m.

Prlekija-on.net, petek, 17. julij 2020 ob 12:59
Podpis pogodbe o ureditvi Vrtne in Volkmerjeve ulice

Podpis pogodbe o ureditvi Vrtne in Volkmerjeve ulice

V petek, 17. julija, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca s podpisom pogodb z izvajalci del. Kot prvo so podpisali pogodbo o izvedbi rekonstrukcije komunalne infrastrukture v Vrtni in Volkmerjevi ulici v Ljutomeru, ki je predvidena v letu 2020.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 21. 5. 2020. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 17. 6. 2020. Svojo ponudbo sta podala dva ponudnika.

S sklepom o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil dne 1. 7. 2020 izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož in sicer za vrednost 334.136,78 EUR.

Pogodbo sta podpisali županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in direktorica Komunalnega podjetja Ormož, Pavla Majcen. Podpisu izvajalske pogodbe bo sledil uvod v delo in pričetek del. Rok končanja je predviden najpozneje do konca novembra 2020.

Podpis pogodbe o rekonstrukciji javnih poti na območju KS Železne Dveri

Obnovile se bodo javne poti na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri


Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja je izdelal Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi 3e, za rekonstrukcijo ceste pa BNG, Bojan Safran s.p., Kapelski Vrh 12, 9252 Radenci.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 9.516,00 EUR. Varnostni načrt za investicijo je izdelal Daing d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali 1.245,00 EUR.

V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v obeh ulicah v skupni dolžini 395 m, rekonstrukcija vodovoda je predvidena v dolžini 340 m.

Po končanju rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda se bo pristopilo še k rekonstrukciji ceste, ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanja.

Volkmerjeva ulica

»Volkmerjeva ulica - Lotmerška sramota«


Volkmerjeva ulica

»Volkmerjeva ulica - Lotmerška sramota - nadaljevanje sage o eni izmed ulic Ljutomera«
Več v Gospodarstvo