Tako bi naj potekalo šolanje v osnovnih in srednjih šolah

Zavod RS za šolstvo je izdal brošuro Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, povezanih s covid-19, v katerih so opisani predvideni modeli in priporočila.

Prlekija-on.net, torek, 18. avgust 2020 ob 15:021
1. septembra se v osnovne in srednje šole vračajo vsi učenci ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja

1. septembra se v osnovne in srednje šole vračajo vsi učenci ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je v torek, 18. avgusta, pričela 6. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki jo organizira Zavod RS za šolstvo. Uvodoma je udeleženke in udeležence nagovorila ministrica prof. dr. Simona Kustec, ki je poudarila, da ta trenutek kaže, da se lahko s 1. septembrom v šole vrnejo varno vsi, učenci in dijaki, ob upoštevanju priporočil NIJZ, o čemer smo že poročali. "Iskreno si želim, da bi model B (zeleni model) aktivirali s 1. septembrom za osnovne in srednje šole," je povedala ministrica. Ta model predvideva, da se v šoli izobražujejo vsi učenci in dijaki, pri tem pa je potrebno upoštevati priporočila NIJZ.

V šole bodo šli vsi otroci

1. septembra se v osnovne in srednje šole vračajo vsi učenci ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja


Zavod RS za šolstvo je izdal tudi brošuro Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, povezanih s covid-19, v katerih so opisani predvideni modeli in priporočila. "Vse kar je zapisano, smo zapisali življenjsko, izvedljivo in usklajeno z vsemi tistimi, ki so zadolženi za izvedbo," je poudarila ministrica. "Poiskali smo rešitve, ki jih ne sme ogroziti noben virus. Virus ne sme preprečiti temeljnega poslanstva vzgoje in izobraževanja: pridobivanja znanja, socializacije in učenja za življenje."

Ministrica je poudarila še: "Več kot prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo iti v šolo 1. septembra. Skupaj nam bo uspelo prebroditi ta nenavaden čas. Ob tem moramo paziti nase, na naše drage in na vse, ki nas obdajajo."

Celotno brošuro lahko prelistate tukaj, spodaj pa je izvleček modela B za osnovne in srednje šole.

Veljavnost modela B-OŠ

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. Potrebno se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb zato bi bilo smiselno oddelke razdeliti v manjše skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo razredi učencev v celoti, to ni združljivo.

Model predvideva tudi uporabo mask, z nekaterimi izjemami. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.

Veljavnost modela B-SŠ

Model velja, ko se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki so določene s priporočili in se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno nemoteno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli, zahtevajo pa prilagoditve, s katerimi se zmanjšujejo medosebni stiki in zagotavlja njihova sledljivost. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje dijakov pri pouku, posebej pri dejavnostih, pri katerih prihaja do stikov med dijaki različnih oddelkov (npr. pri izvajanju izbirnih predmetov), izvajanje praktičnega pouka, odmorov, prehrane in drugih dejavnosti. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število dijakov v razredu in možnost združevanja dijakov različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov.

Model predvideva tudi uporabo mask, z nekaterimi izjemami. V učilnici, kjer so prisotni le dijaki enega razreda, za dijake ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra). V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter dijaki.

Model B med drugim predvideva, da v vzgojno-izobraževalne zavode zahajajo samo zdrave osebe, potrebno bo upoštevati higieno kihanja in kašljanja, umivanje in razkuževanje rok, čiščenje in razkuževanje površin, veljali bodo posebni režimi pri športu, igranju na zunanjih igriščih in jedilnicah, spodbujal se bo pouk na prostem, vodila naj bi se evidenca prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce, predviden je tudi prostor, kamor se lahko umakne obolelega...