Vračanje iz države na rdečem seznamu: v karanteno praviloma brez nadomestila plače

Če so že pred odhodom delavca v državo na rdečem seznamu veljali predpisi, da mu bo ob vrnitvi v Slovenijo odrejena karantena, potem praviloma ni upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi višje sile, saj najverjetneje niso izpolnjeni vsi elementi za to.

Prlekija-on.net, sobota, 22. avgust 2020 ob 13:07
Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni

Slovenija je Hrvaško umestila na rdeči seznam, kar pomeni, da prehajanje južne meje od torka brez karantene ne bo več mogoče. Ob tem velja opozorilo, da delavec v tem primeru praviloma ne bo upravičen do nadomestila plače, saj če so že pred odhodom delavca v državo na rdečem seznamu veljali predpisi, da mu bo ob vrnitvi v Slovenijo odrejena karantena, potem praviloma ni upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi višje sile, saj najverjetneje niso izpolnjeni vsi elementi za to.

Že 11. julija je namreč začel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (t.i. PKP4), ki med drugim določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država. Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se tako do konca septembra prelaga na državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za ta primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Vlada je sprejela sklep o uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam

Hrvaška gre na rdeči seznam. Čas za vrnitev brez karantene do ponedeljka zvečer.


Višina nadomestila je od takrat odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni:

Za delavce, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko organiziral delo na domu, se položaj ne spreminja, saj bodo opravljali delo in za opravljeno delo prejemali plačo. Za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, pa velja sledeče:

1. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini, ki bi jo prejel, če bi delal - 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

2. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

3. Odsotnost delavca, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, se bo presojala enako kot do sedaj in sicer glede na pogoje, podane za nastanek višje sile. V kolikor so bili že pred odhodom delavca v določeno tujo državo v veljavi predpisi, da se bo delavcu ob povratku v Republiko Slovenijo s strani pristojnega organa odredila karantena, potem delavec praviloma ni upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile, saj najverjetneje ne bodo izpolnjeni vsi elementi višje sile (tj. dogodek ni nepričakovan in se mu je mogoče izogniti oz. ga odvrniti), treba pa je poudariti, da je tudi v takšnih primerih treba preveriti vse okoliščine posameznega primera in odrejeno karanteno in nemožnost opravljanja dela presojati znotraj vseh podanih dejstev. Na novo pa določa zakon za te primere izjeme na temelju določenih osebnih okoliščin in v treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače, kot je določeno za primer višje sile (v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače). Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev - oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka.

Nadomestilo plače

Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni se prelaga na proračun

Višina nadomestila po novem odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni
Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Slovenija