Novi ukrepi: nošenje mask zunaj, kjer je več ljudi; merjenje temperature; omejitev delovnega časa gostiln

V pripravi so tudi ukrepi vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb ter ukrepi vezani na delovanje javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov.

Prlekija-on.net, četrtek, 17. september 2020 ob 18:15
Ukrepe je po seji vlade predstavil Jelko Kacin

Ukrepe je po seji vlade predstavil Jelko Kacin

Vlada je na današnji seji sprejela predlog ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb, so sporočili. "Vlada se zaveda, da je za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic in preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo," so pojasnili.

"Ker bi bilo število okužb bistveno manjše, če bi se priporočila NIJZ dosledno upoštevala", vlada zato poziva predstojnike institucij in organizacij, upravljalce stavb ter organizatorje dogodkov, da v okviru svojih pristojnosti odgovorno poskrbijo za upoštevanje priporočil. Lastniki in vodstva podjetij pa naj od strokovnjakov za medicino dela takoj pridobijo oziroma dopolnijo oceno tveganja širitve COVID-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvedejo vse svetovane preventivne ukrepe.

Na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, bodo maske obvezne

Nošenje mask bo obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi


Ob vstopu v delovne prostore bo potrebno meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev

Vlada je na seji sprejela več priporočil in sicer, sprejela je priporočilo o delu od doma, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Da se vse javne prireditve izvedejo brez pogostitev in zakusk. Da sami omejimo ne nujne stike in svoje obiske v trgovinah ter ostalih javnih prostorih načrtujemo čim bolj racionalno

Vlada je danes tudi sklenila, da bo potrebno ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika.

Pripravljajo še več ukrepov

Vlada pripravlja tudi več ukrepov usmerjenih v preprečevanje širjenja okužb za primer, ko bi se njihovo število še naprej povečevalo. Pripravljeni bodo ukrepi, vezani na delovanje mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, s ciljem zaščite najbolj ranljivega dela populacije. V pripravi so tudi ukrepi vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb.

Že ta konec tedna bodo pričele veljati spremembe, vezane na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Nošnja mask bo tako obvezna za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Tudi vzgojiteljice, vzgojitelji v vrtcih ter učiteljice, učitelji v razredih vseh stopenj bodo morali nositi maske. Nošenje mask bo od konca tega tedna obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice, mestna jedra.

Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na obdobje med 6.00 in 22.00.

Prihodnji teden bodo razširjene tudi bolnišnične kapacitete, in sicer za najmanj 50 postelj za COVID-19 bolnike na eni lokaciji.

Vlada prav tako pripravlja tudi spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah ter tudi vnaprej pripravlja ukrepe, ki bi se izvajali po morebitnem dogovoru držav članic EU, da bolj poenotijo način omogočanja gibanja znotraj EU.

Ključni ukrepi, ki bodo (so) odslej v veljavi:
  • merjenje temperature ob vstopu v delovne prostore
  • obvezna nošnja mask za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente
  • obvezna nošnja mask za vzgojiteljice, vzgojitelje v vrtcih ter učiteljice, učitelje v razredih vseh stopenj
  • obvezna nošnja mask na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi
  • v veljavo bo stopila odločitev o spremenjenem času obratovanja lokalov
  • v pripravi so spremembe vezane na vstop v državo
  • v pripravi so ukrepi vezani na delovanje javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov
  • v pripravi so ukrepi vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb