Tudi v praksi pričeli izvajati 2,6 milijona evrov vreden projekt za integrirano oskrbo na domu

Projekt SOS je namenjen osebam, starejšim od 65 let, ki zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe.

Prlekija-on.net, nedelja, 27. september 2020 ob 09:53
Odprtje VIT točke

Odprtje VIT točke

Z odprtjem VIT točke (Zdravstveni dom Ptuj, Vhod 8) se je v soboto tudi v praksi pričelo izvajanje projekta Sodobna oskrba starejših (SOS). Za izvedbo projekta je Dom upokojencev Ptuj skupaj s konzorcijskimi partnerji: Zdravstvenim domom Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in Lekarnami Ptuj, na javnem razpisu za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« pridobil sredstva v višini 2.633.289,57 EUR.

Slavnostnega odprtja VIT točke so se udeležili Jožica Šemnički, direktorica Doma upokojencev Ptuj, Metka Petek Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj, Miran Kerin, direktor CSD Spodnje Podravje, Darja Potočnik Benčič, direktorica Lekarn Ptuj, mag. Klavdija Kobal Straus, vršilka dolžnosti generalnega direktorja, Direktorata za dolgotrajno oskrbo pri Ministrstvu za zdravje, Nuška Gajšek, županja MO Ptuj ter zaposleni v projektu Sodobna oskrba starejših (SOS).

Projekt SOS je namenjen osebam, starejšim od 65 let, ki zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe.

Storitve, ki se bodo izvajale v sklopu projekta, bodo za čas trajanja projekta za uporabnike - občanke in občane UE Ptuj, brezplačne. Projekt predvideva vključitev najmanj 200 uporabnikov.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. V okviru projekta se bo vzpostavila povezava med sistemi zdravstva in socialnega varstva, z namenom, da se doseže kakovostna in varna kontinuirana obravnava posameznika.

Integrirana oskrba je oskrba, ki je koordinirana, povezana in celostna. Pri integrirani oskrbi koordinirano in povezano sodelujejo različni izvajalci, ki zaposlujejo različne profile zdravstvenega in socialnega varstva. Projekt uvaja nove storitve z namenom krepitve možnosti, da starejši ostanejo čim dlje v domačem okolju. Na ta način izboljšajo ali ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

V projektu SOS sodelujejo tudi pridruženi partnerji: Društvo upokojencev Ptuj, Župnijska Karitas sv. Jurija na Ptuju, Mestna občina Ptuj, Javne službe Ptuj in Združenje šoferjev avtomehanikov (ZŠAM) - projekt »Šoferko«, ki so podpisali dogovor o sodelovanju.

Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada v obsegu 80 % in 20 % iz proračuna Republike Slovenije. Vrednost celotnega projekta, ki poteka do 30. 6. 2022, je 2.633.289,57 EUR.