Novo študijsko leto z manj predavanji v živo ter brez tradicionalnih zabav

Študij bo potekal po hibridnem modelu, ki omogoča kombinacijo predavanj na fakulteti in na daljavo. Študij bo drugačen tudi zaradi tega, ker ne bo tradicionalnih študentskih zabav.

Prlekija-on.net, četrtek, 1. oktober 2020 ob 09:27
Letošnje študijsko leto bo drugačno kot smo vajeni

Letošnje študijsko leto bo drugačno kot smo vajeni

Danes se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah (na dan 29. septembra) vpisanih okoli 60.600 študentov, od tega je 13.400 študentk in študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.

Za novo študijsko leto 2020/2021 je šest univerz, tri javne (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) in tri zasebne (Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu in Nova univerza), ter en javni (Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu) in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, razpisalo 46.435 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za Slovence in EU državljane (prva stopnja: 24.273, druga stopnja: 19.149 in tretja stopnja: 3.013 vpisnih mest).

Končni podatki o vpisu v visoko šolstvo bodo na voljo sredi novembra 2020, vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra 2020.

Študijski programi, ki so med mladimi najbolj zaželeni

Med mladimi je še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes zasledimo za področja poslovne in upravne vede, tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Novi študijski programi

Univerza na Primorskem v novem študijskem letu prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Socialna pedagogika (UP PEF) ter tri nove doktorske študijske programe tretje stopnje: Preventiva za zdravje (UP FVZ), Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (UP FAMNIT). Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pa prvič razpisuje nov magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.

Subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih

Skupaj je za študijsko leto 2020/2021 razpisanih 11.569 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.175 in 7.340 za podaljšanje bivanja, ter 27 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32,00 EUR.

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje sta, v sodelovanju z Rektorsko konferenco Republike Slovenije, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo v Novi Gorici, s Študentsko organizacijo Slovenije, s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Sloveniji in z Visokošolskim sindikatom Slovenije, pripravila smernice za zimski semester študijskega leta 2020/21.

Smernice so pripomoček visokošolskim zavodom za lažjo in konsistentno organizacijo dela v trenutnih epidemioloških razmerah. Pričakujemo dosledno ravnanje v skladu s temi smernicami ter hkrati upoštevanje vseh iz njih izhajajočih priporočil.

Študij bo tako potekal po hibridnem modelu, ki omogoča kombinacijo predavanj na fakulteti in na daljavo. Manj bo predavanj na fakulteti, več bo študija od doma  pred računalniškimi zasloni. Nekatere fakultete so študente razdelile v skupine, nekatere so najele dodatne večje prostore, da bi lahko bilo prisotnih več študentov naenkrat.

Študij bo drugačen tudi zaradi tega, ker ne bo tradicionalnih študentskih zabav.Več v Kultura in izobraževanje