Boštjan Pihlar dobil podporo Občinskega sveta Občine Ljutomer za direktorja ZD Ljutomer

Na dopisni seji je za njegovo imenovanje glasovalo 19 članov in članic, dva pa sta v času seje bila nedosegljiva.

Prlekija-on.net, torek, 13. oktober 2020 ob 19:17
Boštjan Pihlar ima podporo OS Občine Ljutomer

Boštjan Pihlar ima podporo OS Občine Ljutomer

V petek, 9. oktobra, do 12. ure, je v Ljutomeru potekala 8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Dopisna seja se je izvedla zaradi ponovno uvedenih strožjih ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Od Sveta javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer so 28. septembra vse štiri občine ustanoviteljice, prejele vlogo za soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ljutomer. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (KMVVI) je vlogo obravnavala 29. septembra in sprejela predlog soglasja.

Da bi lahko direktor čim prej sklenil delovno razmerje in nastopil mandat, Zdravstveni dom Ljutomer želi soglasja pridobiti v najkrajšem možnem času.

Boštjan Pihlar je edini kandidat za direktorja ZD Ljutomer

Boštjan Pihlar dobil soglasno podporo za direktorja ZD Ljutomer


Tako so članice in člani Občinskega sveta do navedenega časa trajanja dopisne seje lahko po elektronski pošti ali preko telefonske številke odgovorili na osem vprašanj, ki so bila na dnevnem redu. Prvo vprašanje se je glasilo: »Ali se strinjate s predlogom Soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ljutomer?«. Kot je znano, je edini kandidat za direktorja Boštjan Pihlar, Svet zavoda pa je konec septembra soglasno sprejel odločitev o njegovi podpori.

Na dopisni seji je nato za imenovanje Pihlarja za direktorja ZD Ljutomer glasovalo 19 članov in članic, dva pa sta v času seje bila nedosegljiva. Soglasje k imenovanju morajo podati vsi štirje Občinski sveti občin ustanoviteljic, poleg Ljutomera, še sveti občin Križevci, Veržej in Razkrižje.

Na seji so članice in člani glasovali tudi o imenovanjih predstavnikov Občine Ljutomer v Svet javnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, v Svet JSKD OI Ljutomer, v Svet javnega zavoda Vrtec Ljutomer, v Svet javnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer ter o prenehanju mandata dosedanji članici v Odboru za varstvo okolja in urejanje prostora ter o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora.Več v Gospodarstvo