To so vsi ukrepi, ki se podaljšujejo

Nekateri ukrepi se podaljšujejo za en teden, za dva tedna pa se podaljšuje odlok, ki določa uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ki je obvezna tudi na odprtih javnih krajih.

Prlekija-on.net, petek, 30. oktober 2020 ob 16:03
Ukrepi se podaljšujejo za en oz. dva tedna

Ukrepi se podaljšujejo za en oz. dva tedna

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sklenila, da se na podlagi strokovne ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 podaljša veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Za sedem dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Odlok določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. V nadaljevanju naštevamo le nekatere, to so na primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve avtopralnic in podobno. Izjeme najdete tukaj.

Prodajalne z živili ostajajo odprte

To so storitve, ki bodo od sobote naprej ostale odprte


Osnovne šole bodo v naslednjem tednu ostale zaprte

Uradno: Osnovnošolci bodo imeli še en teden počitnic


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Odlok določa, da za osnovne in glasbene šole podaljšujejo počitnice za en teden. Srednje šole bodo pouk izvajale na daljavo, prav tako bo na daljavo potekalo izobraževanje odraslih, višje strokovne šole ter visokošolski zavodi pa izvajajo izobraževalni proces na daljavo, po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Odprti ostajajo tudi zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vrtci lahko tudi v prihodnjem tednu na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Starši, ki v naslednjem tednu otrok ne bodo pripeljali v vrtec, so plačila za dneve odsotnosti otroka, oproščeni.

Dijaški in študentski domovi s podaljšanjem veljavnosti odloka ostajajo zaprti. S posebnim sklepom so omogočili bivanje tistim posameznikom, ki opravljajo za državo pomembne naloge (npr. naloge v klicnih centrih, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ipd). Izjema so tudi študenti tujci, študent ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine ter gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj njihovega stalnega bivališča.

Podaljšanje počitnic za teden dni pa za osnovnošolce še ne pomeni, da bo podaljšano tudi šolsko leto. Podrobnosti najdete tukaj.

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Z odlokom se zaradi poslabšane epidemiološke situacije v nekaterih sosednjih in drugih državah ter posledično preprečevanja vnosov iz tujine ter ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 v Sloveniji, ob hkratnih čim manjših posledicah na gospodarstvo in javno življenje, določajo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije. Podrobnosti najdete tukaj.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače. S tem veljajo tudi omejitve gibanja ponoči ter prepoved zbiranja nad šest ljudi. Za prehajanje med občinami obstaja trinajst izjem, ki jih najdete tukaj. Glede omejitev gibanja ponoči več najdete tukaj, kjer so določene tudi izjeme 1 in izjeme 2.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Za 14 dni pa se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ta odlok določa uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ki je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Pri tem so nekatere izjeme, kot so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oz. učenci, višješolski in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Maska tudi ni obvezna pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje. Pogoj razdalje ne velja za člane istega gospodinjstva.

Ponoči bo gibanje omejeno

Omejitev gibanja ponoči in prepoved zbiranja več kot šest oseb


Gibanje je omejeno

To so izjeme pri omejitvi zbiranja in omejitvi gibanja med 21. in 6. uro


Veljajo nove izjeme v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro

Vlada dodala nove izjeme v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro ter prehajanja med regijami


Spremembe na mejah

Spremembe na seznamih držav in pri izdajanju odločb o karanteni


Od torka bo gibanje med občinami omejeno

Za prehajanje med občinami trinajst izjem


Pri sprehodih na zelenih površinah in z razdaljo ni potrebno nositi zaščitne maske

Določili izjemo, ko na prostem ni potrebno nositi zaščitne maske
Več v Slovenija