Rok izvedbe celotne investicije nekoliko zamaknjen, Vrtna ulica pa naj bi bila končana še letos

S podjetji Adria plin, Telemach in Telekom so se dogovorili, da se sočasno z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture izvede tudi širitev njihovega omrežja, zato so ta dela zaradi nezmožnosti opravljanja več del hkrati zamaknila rok izvedbe celotne investicije.

Prlekija-on.net, sreda, 4. november 2020 ob 12:16
Rekonstrukcija Vrtne ulice

Rekonstrukcija Vrtne ulice

V začetku septembra so v Ljutomeru pričeli z deli na Vrtni in Voklmerjevi ulici, kjer se bo izvedla rekonstrukcija komunalne infrastrukture. Sprva so pričeli urejati Vrtno ulico, rok za končanje del pa je do konca novembra 2020, a je sedaj znano, da vseh del do takrat ne bo možno končati. Glede tega smo povprašali na Občino Ljutomer, kjer nas je zanimalo, zakaj se je rok del podaljšal. "Pogodbeni rok za dokončanje Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru je 30. november 2020. Izvajalec del nas zaenkrat še ni zaprosil za podaljšanje pogodbenega roka. Glede na to, da se dela celovita rekonstrukcija celotne komunalne infrastrukture smo se s podjetji Adria plin, Telemach in Telekom dogovorili, da se sočasno z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture izvede tudi širitev njihovega omrežja in izvedba brezplačnih priključkov do vsake stanovanjske hiše. Ta dela so zaradi nezmožnosti opravljanja več del hkrati zamaknila rok izvedbe celotne investicije. Predvidevamo, da bo v letošnjem letu zaključena Vrtna ulica, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale pa se bo rekonstruirala še Volkmerjeva ulica, ki pa bi zaradi lažjega izvajanja zimske službe ostala do takrat v sedaj obstoječi asfaltni izvedbi," so nam odgovorili glede tega.

Rekonstrukcija Vrtne in Volkmerjeve ulice

Pričela se je obnova Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru


"Kot pri vsaki investiciji se tudi pri tej pojavljajo določeni nepredvideni stroški, nekateri stroški pa tudi odpadejo. Glede na to, da dela še niso v fazi zaključevanja še ni mogoče trditi ali bo pogodbena vrednost investicije presežena," pa so nam pojasnili ali se bodo ob tem morebiti zvišali tudi stroški izvedbe.

Ob gradnji bodo upoštevali predloge stanovalcev

Zanimalo nas je tudi, ali se je s tem kaj spremenil prvotni načrt obnove in ali bo kaj urejeno drugače, kot je bilo predvideno. "V mesecu avgustu smo na Vrtni in Volkmerjevi ulici izvedli predstavitev projekta. Takrat smo s strani stanovalcev prejeli določene predloge glede širine samega asfaltnega dela cestišča in določenih ureditev, ki jih bomo upoštevali pri sami gradnji. S stanovalci smo se dogovorili, da si sočasno z izvajanjem investicije uredijo parkirišča za svoja osebna vozila na svojih zemljiščih. S tem razlogom se dve parkirni mesti (modri coni) na Vrtni ulici ne bosta izvedli. Prav tako se bo slepi del Vrtne ulice zaradi smiselnosti zaključil prej, sočasno pa bo urejeno obračališče za vozila. Gre za manjše spremembe, celoten koncept ulic kot območja umirjenega prometa pa ostaja nespremenjen," so nam pojasnili.

Vsa dela naj bi bila končana do aprila

Glede na situacijo smo povprašali še, ali je mogoče znan vsaj približen rok, kdaj naj bi bila dela končana. "Ker izvajalec del uradno še ni zaprosil za podaljšanje roka izvedbe in nam še ni predložil novega terminskega plana izvedbe, natančnega datuma končanja del ne moremo podati. Predvidevamo pa, v kolikor bodo zimske razmere dopuščale izvajanje gradbenih del, da bodo vsa dela končana nekje do 1. aprila 2021," pa so nam še pojasnili glede predvidenega končanja del.

Spodaj je nekaj fotografij od začetka del do začetka novembra.Več v Gospodarstvo