Nekateri ljutomerski svetniki županjo pozivajo, da še ta mesec skliče redno sejo OS

Županjo javno pozivajo, »da preneha s sklicevanjem dopisnih sej in naj po vzoru drugih županov normalizira delovanje občine«.

Prlekija-on.net, petek, 6. november 2020 ob 18:472
Ljutomer

Ljutomer

Nekateri člani in članica Občinskega sveta Občine Ljutomer so na nas ponovno naslovili sporočilo za javnost, kjer pojasnjujejo, da se od njihovega "zadnjega obveščanja javnosti in opozarjanja nad mrtvilom ter pomanjkanjem konstruktivnega dialoga v Občini Ljutomer ni spremenilo nič - obdobja sproščenih ukrepov zaradi virusa ga. županja Olga Karba ni izkoristila in ni sklicala redne seje Občinskega sveta (OS)."

"Ker se redne seje ne sklicujejo, tudi ne morejo delovati v statutu predvideni občinski odbori, v katerih se strokovno razpravlja o določenih tematikah in so v pomoč pri odločitvah svetnikov. Dopisne seje, ki so letos postale stalnica, vse to onemogočajo," navajajo ter županjo javno pozivajo, "da preneha s sklicevanjem dopisnih sej in naj po vzoru drugih županov normalizira delovanje občine".

Celotno sporočilo objavljamo spodaj.

Ljutomer

Nekateri ljutomerski svetniki izrazili razočaranje nad mrtvilom v občiniKORONA JE LAHKO TUDI »KUL« IZGOVOR

Od našega zadnjega obveščanja javnosti in opozarjanja nad mrtvilom ter pomanjkanjem konstruktivnega dialoga v Občini Ljutomer se ni spremenilo nič - obdobja sproščenih ukrepov zaradi virusa ga. županja Olga Karba ni izkoristila in ni sklicala redne seje Občinskega sveta (OS).

Menimo, da v času sodobnih tehnologij ni upravičenih razlogov za to, da se redne oz. izredne seje OS ne bi sklicevale. Namen in poslanstvo »občinskega parlamenta« je vendarle to, da s konstruktivnimi razpravami in usklajevanjem različnih mnenj pridemo do skupnih ciljev, v dobro vseh občanov. Ker se redne seje ne sklicujejo, tudi ne morejo delovati v statutu predvideni občinski odbori, v katerih se strokovno razpravlja o določenih tematikah in so v pomoč pri odločitvah svetnikov. Dopisne seje, ki so letos postale stalnica, vse to onemogočajo. Sprašujemo se, ali morda zavestno, načrtno. Ali se manipulira tudi s svetniki, kot predstavniki javnosti? Njihova vloga je namreč že od konca januarja letos zreducirana zgolj na glasovanje ZA ali PROTI, brez možnosti diskusij, predlogov in iskanja kvalitetnih rešitev. Menimo, da izkoriščanje celotne situacije s covidom za nesklicevanje rednih sej OS vodi h krepitvi avtoritarnosti na račun pluralnosti. Prizadeti nismo le svetniki, oškodovani smo vsi občani, saj so odločitve, ki se sprejemajo v občini, manj kvalitetne, kot bi bile sicer.

Redne seje OS ni bilo že od konca januarja tega leta. Vmes se je marsikaj dogajalo, veliko priložnosti je izgubljenih, skrbi pa nas na eni strani prevelika poraba, na drugi pa nerealizacija nekaterih proračunskih postavk. Izgubljene priložnosti za našo občino niso le posledica »korone«, ampak tudi pasivnosti in nezmožnosti zagotovitve normalnega vodenja in delovanja občine. To se zlasti kaže v izoliranosti in odmaknjenosti Občinske uprave in županje, neizvajanju nekaterih nalog ter njihovem nesodelovanju z Občinskim svetom ter njegovimi odbori. Zaskrbljujoče je tudi, da OS ni prejel še niti enega vsebinskega gradiva Nadzornega odbora občine, ki bi izkazoval, da je v občini sploh deloval kakšen nadzor nad delom Občinske uprave in izvajanjem proračuna.

Na dopisni seji, ki je bila sklicana v tem tednu, so nam bile spet v glasovanje posredovane zadeve s finančnimi posledicami. Potrjevali naj bi Pravilnik o subvencioniranju malih čistilnih naprav, brez strokovne razlage predstavnikov občine in JP Prlekija in tudi brez obravnave v delovnih telesih OS. Sama vsebina morda ni sporna, sporno pa je, da je ga. županja zavestno kršila 22. in 23. člen Poslovnika občinskega sveta, ki pravita, da se izredna seja skliče za obravnavo nujnih stvari, dopisna pa, ko ni pogojev za sklic izredne seje. Posebej pa je poudarjeno, da na dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki imajo finančne posledice za občino.

Spoštovane občanke in občani, kot večina izmed vas smo tudi mi zagovorniki spoštovanja temeljnih pravil, zlasti pa si bomo vselej prizadevali, da v naši občini demokracija ne bo podlegla avtokraciji. Zgodovina demokratične misli in prizadevanj v Prlekiji je bogata, »epizoda« z izkoriščanjem epidemije za minimaliziranje demokratičnega diskurza in razprave tej zgodovini ni v čast. Go. županjo Olgo Karba tako ponovno javno pozivamo, da preneha s sklicevanjem dopisnih sej in naj po vzoru drugih županov normalizira delovanje občine. Pričakujemo in zahtevamo, da bo glede na vso perečo problematiko v občini naslednja redna seja OS sklicana - če bo to dopustno - še ta mesec in to ob vseh predpisanih varnostnih ukrepih ali v vsakem primeru s pomočjo sodobnih elektronskih orodij.

Občinski svetniki Nove Slovenije - krščanski demokrati, Slovenske ljudske stranke, Slovenske demokratske stranke, Liste Marjana Šarca in svetnica Demokratične stranke upokojencev


Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika