Ministrstvo podrobneje pojasnilo katere storitve so dovoljene

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podrobneje pojasnilo izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Prlekija-on.net, torek, 17. november 2020 ob 10:00
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je podrobneje pojasnilo izjeme

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je podrobneje pojasnilo izjeme

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, zaostruje obstoječe izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Odlok dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Področje uporabe in izjeme, navedene v 2. členu Odloka, se po neobvezujočem mnenju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Ajda Cuderman, foto: Urad vlade za komuniciranje/zajem zaslona

Državna sekretarka pojasnila, kaj sodi med tehnično blago in razložila nejasnosti glede konzumiranja hrane na prostem


Področje uporabe

  • Z Odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje - potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami.
  • Z Odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).
  • Z Odlokom se ne ureja tehničnih pregledov.
  • Sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (npr. kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Izjeme

1. Prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah

Dikcijo »v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje« je treba razumeti na način, da to blago predstavlja vsaj polovico asortimana ali skupaj ali posamično (če npr. prodajalna prodaja le živila).

V kolikor je prodajalna lahko odprta, ker več kot polovico asortimana spada pod navedeno izjemo, lahko prodajalna prodaja tudi ostalo blago, vendar to blago ne sme spadati v kategorijo oblačil, obutve in tehničnega blaga.

Prodajalne ne smejo ponujati oblačil, obutve in tehničnega blaga, same pa se odločijo, na kakšen način bodo zagotovile spoštovanje te prepovedi.

Kot tehnično blago se razlaga blago, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje po Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Drogerije niso samostojna izjema, so pa lahko odprte, če več kot polovico njihovega asortimana spada med živila, blago za osebno nego in čiščenje.

Za živilo in blago za osebno nego in čiščenje se šteje tudi hrana za živali in blago za nego živali, zato so prodajalne za male živali lahko odprte, če takšno blago predstavlja več kot polovico njihovega asortimana.

Izjema so tudi t.i. potujoče prodajalne, ki pretežno prodajajo živila (npr. kruh).

2. Lekarne

3. Prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki

Med prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki sodijo tudi optiki.

4. Tržnice

Izjema velja za organizirane javne tržnice, za katere velja tržni red, ne pa za premične stojnice.

10 kvadratnih metrov na posamezno stranko mora zagotoviti upravljavec tržnice.

Na tržnicah se tako kot v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga, saj je zaradi večje koncentracije ljudi na teh prodajnih mestih in načina rokovanja s tovrstnim blagom, možnost za prenos okužbe tukaj velika.

5. Kmetijske prodajalne

Kmetijske prodajalne lahko prodajajo tudi npr. gradbeni material.

6. Bencinski servisi

7. Banke in zavarovalniške storitve

Umestitev zadevnih storitev med izjeme je izvedeno, ker so te storitve res nujne za delovanje družbe (zagotavljanje finančnega poslovanja, sklepanje zavarovalnih polic...), med tem ko ostale ne nujne storitve, kot npr. storitve nepremičninskega posredovanja niso vključene.

8. Pošta

9. Dostavne službe

10. Servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles)

Izjema velja tudi za avtovleko.

11. Dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti

12. Gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki

Namen izjeme je dokončanje že začetih novogradenj, zato izjema velja izključno za nenaseljena gradbišča in se ne uporablja za npr. prazno stanovanje v bloku, ki je sicer naseljen.

13. Trafike in kioske za prodajo časopisov in revij

Trafike in kioski lahko poleg časopisov in revij prodajajo tudi ostalo blago.

14. Osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6.00 in 21.00 uro. Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga.

Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer skladišče). Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Določba o prepovedi "konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah" se veže na izjemo "osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih", zato se prepoved konzumiranja hrane veže na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih. To pomeni, da se hrana in pijača, prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme použiti na območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih - coffee to go, prevzem malic v gostiščih, ...). Ta prepoved tako ne velja za generalno prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih mestih, kar urejajo drugi odloki, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih.

Pri tem pozivajo ponudnike, da opozorijo potrošnike o prepovedi konzumacije prevzete hrane in pijače na območju prevzemnega mesta in da jih dodatno opomnijo, da ne smejo omogočati konzumiranja hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (ne sme biti miz, stolov ali stojnic).

15. Druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja

Fotografske storitve za osebne dokumente spadajo pod nujne storitve.

V izjemnih primerih so dovoljena nujna popravila in servisi tehničnega blaga. To je mišljeno predvsem za nujno oskrbo gospodinjstva (npr. poči cev v kopalnici, pokvari se hladilnik).

V skladu s to izjemo je dovoljeno tudi nadaljevanje nujnih že začetih del, če gre za nujna popravila in dokončanje del brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje posameznikov (npr. nadaljevanje začete prenove edine kopalnice v stanovanju).

V primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z določbami ZVPot, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. Podjetjem svetujemo, da v primeru nenujnih popravil obvestijo potrošnika, da jim trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka.

Z dnem uveljavitve Odloka (16. 11. 2020) se novih oseb (tudi, če imajo rezervacijo) ne sme sprejemati v nastanitvene obrate, ker je ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih po Odloku prepovedano (tudi izjeme več niso določene). Posameznik, ki je ob uveljavitvi Odloka nastanjen v nastanitvenem obratu, lahko zaradi narave nujnosti v njem ostane do poteka namena/potrebe, zaradi katerega se je nastanil v skladu s tretjim odstavkom 2. člena prej veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20).

Odlok ne ureja oziroma v ničemer ne regulira B2B dejavnosti, kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena - pravna oseba (npr. podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi. Nastanitvena storitev pa se ne sme ponujati in prodajati neposredno potrošniku (potrošniku hotel ne sme ponujati in prodati namestitvene storitve). Odloka tako regulira izključno odnos pravne osebe do potrošnika - B2C. In tu izjem pri nastanitvi ni.

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki na zdraviliško zdravstveno dejavnost napoteni in v dejavnost vstopajo kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. S tem Odlokom se zato v zdraviliško zdravstveno dejavnost ne posega. Svetujemo, da se glede pogojev za nastanitev v teh primerih in za več informacij obrnete na Ministrstvo za zdravje.

16. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov

Pri prodaji na daljavo gre npr. za spletno prodajo, naročilo po telefonu.

Pri prodaji na daljavo je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.

17. Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance

To je dovoljeno brez časovne omejitve.

Nujne storitve, kot so lekarne, ostajajo dosegljive

Začasno zaprtje vseh nenujnih trgovin. To so izjeme.
Več v Slovenija