Učitelji ves čas z maskami, učenci pa ko zapustijo matični razred

V skladu s priporočili NIJZ, vsi zaposleni ves čas v šoli nosijo maske, učenke in učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Poleg tega je potrebno prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja. Pouk bo potekal po modelu C.

Prlekija-on.net, četrtek, 21. januar 2021 ob 12:37
Simona Kustec, foto: Urad vlade za komuniciranje/zajem zaslona

Simona Kustec, foto: Urad vlade za komuniciranje/zajem zaslona

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 je sodelovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, ki je predstavila načrt vračanja otrok v vrtce in vračanje prve triade v šole. V torek, 26. januarja 2021 se namreč zopet odpirajo vrata vrtcev, prvih treh razredov osnovnih šol ter višješolskih in visokošolskih zavodov za izvedbo nujnih laboratorijskih vaj in sicer v regijah z boljšo epidemiološko sliko je odločitev vlade predstavila Kustečeva. Te regije so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija.

Zaradi še vedno slabe epidemiološke slike v naslednjem tednu tega ni možno izvesti v regijah s slabšo sliko (Posavski, Goriški in regiji JV Slovenije), zato za vrtce še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke, če tako oceni župan občine, kjer vrtec obratuje, v šolah pa pouk še naprej poteka na daljavo. O začetku pouka in polnem odprtju vrtcev za te regije bo odločitev znana na covid seji vlade naslednjo sredo.

Osnovnošolci se vračajo v šolo

Prihodnji teden gredo v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah


Prav tako izobraževanje na daljavo v celotni državi v naslednjem tednu še vedno poteka od četrtega do devetega razreda osnovnih šol, v srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah ter na fakultetah.

Za pomemben dodaten element varnega in odgovornega vračanja bodo vsi zaposleni v ponedeljek, 25. januarja opravili hitro testiranje po protokolu izvedbe hitrega testiranja, ki so ga pripravili na Ministrstvu za zdravje. Protokol izvedbe hitrega testiranja s podrobnimi informacijami je bil že včeraj zvečer posredovan prav tako kot tudi dodatne strokovne smernice s podporo pri vračanju in izvajanju pouka, ki so jih za šole pripravili na Zavodu za šolstvo. Po odločitvi ministrstva za zdravje je testiranje učiteljev in vzgojiteljev obvezno.

Pouk za učence prvih treh razredov bo potekal po že poznanem in preverjenim modelom C, iz katerega izhaja, da:

  • pouk poteka v homogenih skupinah
  • se skupine učencev med poukom ne mešajo med seboj
  • morajo šole izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa
  • se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
  • razen v 1. razredu se neobvezni izbirni predmeti izvajajo na daljavo
  • dnevi dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo v šoli, izvajajo le v prostorih šole in ob upoštevanju strogih higienskih in drugih priporočil
  • učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo (v kolikor je mogoče, naj malicajo v učilnicah)
  • pouk športne vzgoje naj poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov
  • učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje naj bodo razporejeni v skupine, tako da se oddelki med seboj ne mešajo. Šola pri tem vodi natančno evidenco
  • učenkam in učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela.

Vrnitev v vrtce in šole naj bo varna in trajna, zato je Kustečeva ponovila poziv zavodom, da pri svojem delu upoštevajo smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. To pomeni, da v skladu s priporočili NIJZ, vsi zaposleni ves čas v šoli nosijo maske, učenke in učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Poleg tega je potrebno prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja.

Vse šole in vrtci so danes zjutraj dobili poziv, da sporočijo potrebo po dodatni zalogi zaščitnih mask, ki jo bodo po že utečeni poti prevzele v sodelovanju s civilno zaščito.

Odpirajo se tudi specializirane prodajalne z otroškim programom

V devetih regijah nove izjeme pri ponujanju in prodajanju blaga
Več v Slovenija