V Gornji Radgoni se ob reki Muri obnavlja visokovodni nasip

Vrednost obnove znaša slabih 1,75 milijona evrov. Do meseca julija 2021 se bo intenziviralo z zemeljskimi deli, zaključna dela pa se bodo izvedla do meseca oktobra 2021.

Prlekija-on.net, torek, 26. januar 2021 ob 14:461
Stanislav Rojko in Andrej Biro

Stanislav Rojko in Andrej Biro

"Investicija obnove visokovodnega nasipa ob reki Muri v letu 2021 bo velika pridobitev za Občino Gornja Radgona. Prežema nas veliko veselje in pozitivno pričakovanje uspešne izvedbe, saj smo prepričani, da se bo urejanje prostora ob reki Muri nadaljevalo v začrtani smeri, v zadovoljstvo, korist in varnost vseh prebivalcev ob reki Muri, kar je izrednega pomena", je povedal župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko, na novinarski konferenci, ki je bila 26. januarja 2021 v Gornji Radgoni.

V letu 2020 je bilo v okviru projekta GoMura že veliko storjenega na tem območju, in že sedaj reka Mura k sebi privablja številne prebivalce in obiskovalce mesta Gornja Radgona. Ta dela in predvidevanja ureditve celotnega območja ob reki Muri je predstavil župan.

Situacija

Predvidena obnovitveno vzdrževalna dela v letu 2021 pa bodo izvedena v skladu s projektom »Sanacija visokovodnega zidu in rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji Radgoni«, katerega tehnični del je podrobneje predstavil izvajalec del - Andrej Biro, direktor podjetja POMGRAD - VGP d.d.. Predstavnik investitorja - Anton Kustec, vodja Direkcije RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Mure je povzel predvidene aktivnosti investicije.

Izračuni pokazali, da je zemeljski nasip v mestu prenizek

Mejni odsek Mure z Republiko Avstrijo je območje mesta Gornja Radgona, ki je sedaj nezadostno zaščiteno pred škodljivim delovanjem visokih voda in izračuni so pokazali, da je zemeljski nasip v mestu prenizek. Tako je v projektu predvideno nadvišanje nasipa do ustrezne varnostne višine, na zemljiščih v k.o. Gornja Radgona (od sejmišča do novega protipoplavnega zidu, izgrajenega v letu 2020). Prizidava se bo izvajala tudi na gozdnih zemljiščih, kjer bo potrebno odstraniti lesno zarast. Predvidena trasa visokovodnega nasipa na vodni strani je že zakoličena. Skupna dolžina obravnavane trase znaša 1,685 km. Nasip se v glavnem širi na vodno stran in v manjšem obsegu na zračno stran. Saniran nasip se bo zatravil, oblika pa bo sledila trapeznemu profilu z ustreznim naklonom in s širino krone. Za sanacijo in nadvišanje nasipov se bo uporabil kvalitetni glineni material, pridobljen iz izkopov.

Vrednost obnove znaša 1.749.921 evrov, potekala pa bo po naslednjem predvidenem terminskem planu: v zimskih mesecih letošnjega leta se (že) izvajajo pripravljalna dela, do meseca julija 2021 se bo intenziviralo z zemeljskimi deli, zaključna dela pa se bodo izvedla do meseca oktobra 2021.

Parcele objekta


Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo