To so omejitve, ki se s ponedeljkom sproščajo

S ponedeljkom se odpravi omejitev gibanja med občinami in se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. V šole se vračajo vsi učenci osnovnih šol, dovoljene bodo tudi vse trgovinske dejavnosti brez omejitve.

Prlekija-on.net, četrtek, 11. februar 2021 ob 17:301
Odpravlja se omejitev na občine in dovoljene bodo vse trgovinske dejavnosti brez omejitev

Odpravlja se omejitev na občine in dovoljene bodo vse trgovinske dejavnosti brez omejitev

Vlada je sklenila, da se s ponedeljkom odpravi omejitev gibanja med občinami in se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Prav tako se v šole vračajo vsi učenci osnovnih šol, razen tistih, ki imajo počitnice. S ponedeljkom bodo dovoljene tudi vse trgovinske dejavnosti brez omejitve.

S spremembami Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 vlada odpravlja omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ga je sprejela vlada, v skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 določa, da prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih. V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah določene nove izjeme, in sicer za dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake zaključnih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov, za izvedbo praktičnega pouka ter za udeležence izobraževanja odraslih. V višjih strokovnih šolah ter na univerzah in samostojnih visokošolski zavodih so dodatno dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev.

V naslednjem tednu se v šole vračajo vsi šolarji

Z novo aplikacijo je možno spremljati covid stanje v šolah in vrtcih


Dovoljene bodo vse trgovinske dejavnosti brez omejitev

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 15. februarja 2021, obstoječi odlok pa je podaljšan do 14. februarja 2021. Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo.

Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih.

Brez predložitve negativnega testa za koriščenje nekaterih storitev

Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.
Nov odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje nekaterih storitev. Delna sprememba je tudi pri dejavnostih higienske nege. Vse storitve higienske nege, vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme, ki zahtevajo testiranje za izvajalca.

Nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 omogoča vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene proti COVID-19 in tiste, ki so ga preboleli. Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Odločitve vlade predstavili ministra Vrtovec in Hojs ter državna sekretarja Cuderman in Orehovec

Na današnji popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.

S ponedeljkom 15. februarja bodo smučarji lahko uveljavljali željo po smučanju s predložitvijo negativnega testa, ki ne bo starejši od 7 dni, je odločitev vlade predstavil Vrtovec. Do spremembe odloka je bil test star lahko samo 24 ur. Pomembno pa je spoštovati ukrepe, npr. predvsem varnostno razdaljo pri čakanju na vstop na žičniško napravo. Javni potniški promet bo z odpiranjem šol prešel na redni delavniški vozni red.

Pri avtošolah se podobno kot pri smučarjih uvaja sprememba, da mora inštruktor posedovati negativni test, ki ni starejši od 3 dni, isto velja za uporabnike. Isto velja za taksiste pri izvajanju taksi službe.

Uvaja pa se pravilo glede dokazovanja negativnega testa na koronavirus, saj testa ni potrebno opravljati prebolevnikov, in sicer v obdobju med 21 dnevi in šestimi meseci po pozitivnem testu. Testiranje ni potrebno tudi za tiste, ki so se že cepili. Izjema glede dokazovanja negativnega testa velja tudi za otroke mlajše od 12 leta, ki so v spremstvu staršev.

Trenutno veljavni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se podaljšuje do vključno nedelje, 14. februarja. Z dodatnim novim odlokom, ki bo veljal od ponedeljka, 15. februarja naprej, pa se večinoma ohranjajo enake izjeme, kot v trenutnem odloku, dodatno pa se uvajajo nekatere spremembe. Cuderman je potrdila, da se z odlokom odpirajo vse trgovinske dejavnosti.

Odlok prinaša nekatere manjše spremembe:

 • izjema prodaje kmetijskih pridelkov na kmetiji se od sedaj naprej ureja v okviru izjeme o osebnem prevzemu blaga in hrane na prevzemnih mestih, pri kateri ni pogoja testiranja zaposlenih,
 • pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je skladno z odpravo prepovedi zbiranja oseb določeno, da se jih po novem lahko udeleži do največ 10 oseb.
 • dejavnost, ki je bila doslej v izjemah izrecno navedena, torej ponujanje blaga na odprtih tržnicah, je odslej zajeta v alineji trgovinska dejavnost.

Pri izvajanju storitev ostajajo enake omejitve kot doslej o dovoljenem številu potrošnikov na m2, torej ena stranka na 30 m2 oz. ena stranka na prostor, če je prostor manjši od 30 m2, ter ena stranka na 10 m2 v primeru odprte tržnice. V primeru izvajanja storitev izobraževanja pa se upošteva ukrep zbiranja oseb do največ 10 udeležencev. Najpomembnejša sprememba odloka pa je, da od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje storitev. Predvideva pa dve kategoriji glede izvajanja dejavnosti. Za prvo kategorijo ni potreben negativen test za izvajalce dejavnosti, v drugi kategoriji pa je test obvezen. Izjeme brez pogoja testa so enake kot doslej, s tem, da se v enako kategorijo dodajajo tudi storitve:

 • ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na daljavo,
 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Druga kategorija, s pogojem testa za izvajalca oz. zaposlenega vsebuje delno spremembo pri dejavnostih higienske nege, saj so vse te storitve (vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro) po novem vključene med izjeme s pogojem testa za izvajalca.

Tako druga kategorija z obvezo testiranja in pogojem negativnega testa za izvajalca oz. zaposlenega po novem zajema:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
 • druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • storitve salonov za nego živali.

Zaposleni lahko po novem namesto negativnega rezultata hitrega oziroma PCR-testa predložijo tudi:

 • dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, vendar pod pogojem, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni, od proizvajalca Moderna najmanj 14 dni in proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni in največ tri mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje.
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega ali PCR-testa, kjer je od odvzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, s čimer oseba dokazuje preboleno bolezen in imunost, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Za zaposlene v trgovinski dejavnosti bo podobno kot za zaposlene v vzgoji in izobraževanju uveljavljen protokol o presejalnem testiranju, stroške testiranj bo povrnila država.

Orehovec je razveselil učence osnovnih šol, saj se s prihodnjim tednom v zahodni Sloveniji v osnovne šole vrača 107.227 učencev in okoli 6.000 učiteljev, 83.820 učencev in dijakov vzhodnega dela Slovenije pa bo odšlo na počitnice.

Veljajo pa za učni proces v osnovnih šolah naslednje značilnosti:

 • ves čas se pouk izvaja v enotni skupini oziroma mehurčku, ki je enak matičnemu oddelku,
 • tako razredni pouk kot tudi predmetni pouk sta za učence organizirana v matičnih učilnicah. Učenci učilnic ne menjajo.
 • V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

V prostore srednjih šol se naslednji teden vrača tudi 11.000 dijakinj in dijakov zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter 655 vključenih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja. Šolski prostori in delavnice se odpirajo za izvedbo praktičnega pouka srednješolcev ter za okoli 100 udeležencev izobraževanja odraslih.

Do delnega sproščanja ukrepov prihaja tudi v višjih strokovnih in visokošolskih zavodih, kjer so s spremembo odloka dovoljeni izpiti in seminarji za do 10 udeležencev. V umetniških gimnazijah in v glasbenih šolah je dovoljena individualna izvedba pouka.

V vrtcih, torej na področju predšolske vzgoje, ni sprememb. Vrtci so odprti kot običajno, po podatkih Skupnosti vrtcev Slovenije je trenutno v vrtce vključenih približno 74 odstotkov otrok v državi.

Na področju športa bo od sobote dalje tudi za preostale registrirane športnike, ki doslej niso bili opredeljeni med izjemami, ponovno dovoljena brezkontaktna športna vadba. Ta se izvaja individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Proces športne vadbe športnikov je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah oz. mehurčkih. Ponovno je dovoljena tudi brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje.

Vlada je potrdila, Hojs pa je to predstavil javnosti, da omejitev prehoda med občinami in regijami ne velja več, od ponedeljka 15. februarja bo dovoljeno gibanje po celotni državi. Gibanje v nočnem času ostaja v veljavi, podobno ureditev ima večina evropskih držav, kot so Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Francija, Grčija, Irska, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija in Slovaška. Večina evropskih držav pa nima omejitve gibanja med regijami, s ponedeljkom se jim bo pridružila tudi Slovenija.

Slovenija je odslej v oranžni fazi

Smo v oranžni fazi: Ukinja se omejitev na občine, dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, v šole se vračajo preostali razrediKomentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Slovenija