Izpolnjeni so formalni pogoji za začetek postopka za predčasno razpustitev občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Pred začetkom postopkov je Ministrstvo za javno upravo izdalo opozorilo županu in občinskemu svetu.

Branko Košti, četrtek, 18. februar 2021 ob 10:11
Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Kot smo že poročali, je župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana na vlado RS in Ministrstvo za javno upravo poslal predlog za predčasno razpustitev občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Svetniška skupina Naprej je seznanila Vlado z nasprotnimi dejstvi, v katerih ugovarjajo predčasni razpustitvi občinskega sveta in pri tem posebej izpostavljajo nespoštovanje določb Statuta občine in Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s strani župana.

Na podlagi izvedene pregledane predložene dokumentacije (zapisnikov sej občinskega sveta, opravičil svetnikov zaradi neudeležbe na sejah in drugih obvestil) ter pregleda skladnosti poslovnika z zakonodajo, je ministrstvo ugotovilo, da so podani formalni pogoji za začetek postopka za predčasno razpustitev občinskega sveta.

20. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Župan Anton Slana bo vladi RS predlagal začetek postopka za razpustitev občinskega sveta


Glede na navedeno, ministrstvo poziva župana, da skliče redno sejo občinskega sveta v roku 8 dni po prejemu tega opozorila, članice in člane občinskega sveta pa, da se sestanejo na sklepčni seji ter da ministrstvo brez odlašanja o odpravi nezakonitega stanja pisno obvestijo. V nasprotnem primeru bo predlagalo Vladi, da v Državnem zboru sproži postopek predčasne razpustitve občinskega sveta.

Celoten dopis MJU si lahko preberete v nadaljevanju.Več v Politika