Župan Anton Slana bo vladi RS predlagal začetek postopka za razpustitev občinskega sveta

Že četrta zaporedna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je bila nesklepčna.

Branko Košti, četrtek, 21. januar 2021 ob 15:483
20. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

20. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V sredo, 20. januarja, je bila sklicana 20. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na kateri pa sta bila prisotna le dva od enajstih občinskih svetnikov in svetnic. To je bila že četrta zaporedna seja, ki je bila nesklepčna zaradi neudeležbe, oz., kot pravi župan Anton Slana, bojkota, skupine svetnic in svetnikov, ki imajo večino v OS. Zato je župan napovedal sklic naslednje, 21. seje čez teden dni, to je 27. januarja, sporočil pa je tudi, da bo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, vladi RS predlagal da pripravi vse potrebno glede začetka postopka ter predlaga državnemu zboru RS v obravnavo razpustitev občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v sedanji sestavi. Z razlogi za takšno odločitev župana se lahko seznanite z ogledom posnetka zadnje seje.

17. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Župan poziva svetnike in svetnici: v dobro občank in občanov zrušite zid, ki ste ga postavili med vami in menoj


Spomnimo:
Jabolko nesoglasij vse od nastopa mandata župana Antona Slane in občinskega sveta v sedanji sestavi, je izgradnja vrtca Sonček. Večina svetnic in svetnikov v OS si prizadeva za izgradnjo vrtca s štirimi oddelki po projektu, ki je bil izdelan še v času prejšnjega mandata župana Slane, v naslednjem mandatu, ko je funkcijo župana opravljal Miroslav Petrovič, je bilo za projekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izgradnja pa se ni pričela.

Z nastopom sedanjega mandata župana in OS leta 2018, je Anton Slana z OU začel s postopki izdelave novega projekta za izgradnjo večjega vrtca s petimi oddelki ter spremljajočimi objekti, tudi iz razloga pridobitve večjega zemljišča ob obstoječem vrtcu. Temu projektu pa večina svetnic in svetnikov OS vztrajno nasprotuje. Pri sprejemu proračuna za leto 2020 so uspeli v slednjega vnesti izgradnjo vrtca s štirimi oddelki v proračun, vendar župan k izgradnji ni hotel pristopiti. Zgodba se ponavlja pri sprejemu proračuna za leto 2021, saj se večina svetnikov ne udeležuje sklicanih sej OS in tako povzroča nesklepčnost. Za sodelovanje na sejah so postavili določene pogoje (imenovanje 5 članskega Gradbenega odbora za izgradnjo vrtca, izdelava terminskega izgradnje vrtca Sonček in predstavitev programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest), ki pa jih župan ne upošteva, zato se nesklepčne seje kar vrstijo.

5. izredna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Pri Sv. Juriju ob Ščavnici bodo gradili vrtec s štirimi oddelki
Več v Politika