Prizidek k vrtcu pri osnovni šoli Mala Nedelja bo končan v mesecu novembru

Občina Ljutomer predstavila projekt prizidka vrtca, katerega bo gradil GP Project ing. d.o.o. iz Ptuja.

Branko Košti, petek, 5. marec 2021 ob 17:48
Predstavitev projekta prizidka vrtca Mala Nedelja

Predstavitev projekta prizidka vrtca Mala Nedelja

Pri Mali Nedelji se že vrsto let srečujejo s prostorsko stisko v osnovni šoli in vrtcu, kateri deluje v sklopu šole. Obstoječe površine vrtca v velikosti 164, 61 m2 (skupaj z dodatnimi prostori v souporabi z OŠ), so bistveno manjše, kot jih predvideva Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih, ki za štirioddelčni vrtec znašajo cca. 640 m2. Prostorsko stisko že dvanajst let rešujejo z najemom prostora v opuščenem hotelu v neposredni bližini šolske zgradbe, kjer ima igralnico skupina otrok v starosti 3 do 5 let. Seveda pa ta prostor še zdaleč ni primeren za predšolsko vzgojo. Za potrebe igralnice ene skupine pa koristijo učilnico šole, kar povzroča primanjkljaj površin za osnovnošolsko izobraževanje. Zaradi prostorske stiske se je Občina Ljutomer odločila za izgradnjo prizidka k vrtcu v skupni velikosti 406,10 m2, s čimer bodo zagotovljene zadostne površine za izvajanje dejavnosti vrtca v štirih oddelkih.

Aktivnosti za gradnjo prizidka vrtca pri Mali Nedelji je Občina pričela z naročilom Dokumenta identifikacije projekta v letu 2018 in uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov Občine Ljutomer. Naslednje leto je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka. Zeleno luč za realizacijo projekta je dalo sprejetje in uveljavitev sprememb in dopolnitev OPN in s tem pravne podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja, katero je bilo izdano 26. februarja 2021.

Na javno naročilo za izvajalca gradbenih del, objavljeno na portalu javnih naročil 24. decembra 2020, je ponudbe oddalo devet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik in sicer s ceno 413.941,29 evra, je bil izbran GP Project ing d.o.o., Ptuj, s katerim je bila pogodba podpisana 26. februarja 2021. Rok dokončanja del je predviden 20. novembra 2021.

Projekt izgradnje prizidka vrtca v Mali Nedelji je Občina Ljutomer prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2021 – 2024 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, od koder planira pridobitev okrog 305.000 evrov sofinancerskih sredstev. Naročena je že tudi izdelava dispozicije opreme s popisi del in projektantsko oceno za prizidek vrtca, sledilo bo javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika opreme.

Želje Male Nedelje se uresničujejo

Projekt je bil predstavljen v petek, 5. marca, na platoju pred vrtcem Mala Nedelja, na katerem bodo že čez nekaj dni zabrneli gradbeni stroji. Za uvod v predstavitev so »hotelski otroci« (tako imenujejo skupino otrok vrtca, ki gostuje v sosednjem hotelu), prikazala, kako so se oni lotili izgradnje prizidka vrtca. Ravnateljica šole Breda Žunič, je poudarila, da bo »5. marec 2021 v zgodovini Male Nedelje vpisan kot datum, ko so tudi malonedeljski otroci doživeli uresničitev sanj. Kar 12 let smo bili najemniki ene skupine v hotelu in otroci, ki so bili tam, so se sami poimenovali hotelski otroci. Ni bilo enostavno, kajti bili so ločeni od ostalih skupin, ki delujejo na tej lokaciji. Prav tako ni bilo enostavno, kajti prostori, ki smo jih zasedali tam, so bili poponoma neprimerni, bili so začasna rešitev. Ravno tako otroci, ki danes gostujejo v šoli, bodo čez leto tukaj, kjer stojim, v lepi, novi krasni igralnici. Tako da se želje Male Nedelje uresničujejo in veseli smo, da bomo kmalu dobili lepe, zračne, nove, sedanjim normativom primerne prostore. Hotelski otroci bodo čez nekaj mesecev postali zgodovina. Prav je tako, saj otroci potrebujejo skupne prostore, ki jih bodo imeli na lokaciji kjer sedaj stojimo« je povedala ravnateljica in se zahvalila vsem, ki so se trudili, da bodo tudi malonedeljski otroci dobili ustrezne prostore, posebej županji mag. Olgi Karba, svetnikom občinskega sveta in delavcem občinske uprave, lepo pa je pozdravila tudi vodilne predstavnike izvajalca gradbenih del in nadzornega organa.

Izvajalec zagotovil, da bodo dela zaključena pred pogodbenim rokom

Županja mag. Olga Karba je povedala, »da so občutki, če lahko lokalni skupnosti narediš nekaj dobrega, zelo dobri. Da lahko slediš željam, potrebam kraja, občank in občanov, in nam v Ljutomeru to odlično uspeva, kajti smo res dobro uigrana ekipa, tako v občinski upravi, včeraj smo potrdili proračun za leto 2021, za kar gre zahvala tudi občinskim svetnikom. Vesela sem in ponosna, moram priznati, da imamo tudi zelo dobre odnose z vodstvi in tudi zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Seveda so bila velika prizadevanja, da bomo prišli do tega, res prepotrebnega prostora, da bomo lahko zagotovili normalne bivalne razmere za naše najmlajše kot tudi tiste, ki skrbijo za njih, kajti res delujejo v nemogočih prostorih. Veselimo se te nove pridobitve, štirioddelčnega vrtca«.

Prisotne je pozdravil tudi eden od direktorjev izvajalca Antun Daljevec, ki je izrazil veselje, da so delo dobili tudi v Občini Ljutomer, da so v dvajsetih letih svojega delovanja zgradili enajst vrtcev in potrudili se bodo, da bodo pri Mali Nedelji prizidek zgradili tako, da bo funkcionalen in bodo uporabniki zadovoljni, da se bodo v njem vsi dobro počutili in bodo otroci v vrtec hodili z veseljem, zaposleni pa bodo imeli boljše pogoje dela. Zagotovil je, da bodo dela zaključena pred pogodbenim rokom.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo