Za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko odobrenih 40 milijonov evrov

Izvedba del bo potekala predvidoma od maja 2021 do julija 2023.

Prlekija-on.net, sreda, 24. marec 2021 ob 18:33

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes odobrila sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 40 milijon evrov za projekt "Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča". Celotna vrednost projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, znaša dobrih 90 milijonov evrov.

Postaja Pragersko predstavlja vozlišče dvotirne glavne železniške proge št. 30 in enotirne proge št. 40. V prometnem smislu je postaja Pragersko opremljena za sprejem, odpravo, sestavo, razstavo in sestajanje vseh vrst vlakov. Postaja je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter za sprejem in odpravo vagonskih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu.

Glavni cilji posodobitve železniškega vozlišča Pragersko so:

 • zagotavljanje tehnične ustreznosti v skladu z evropskimi standardi ter zahtevami za interoperabilnost,
 • zagotovitev kategorije D4 (osna obremenitev 22,5 t na os),
 • zagotovitev ustrezne progovne hitrosti v glavni smeri Maribor - Celje (V=160 km/h),
 • povečanje prometne varnosti, ki bo dosežena z odstranitvijo obstoječega nivojskega prehoda in ureditvijo izvennivojskega križanja s cestnim omrežjem ter hkrati z zagotovitvijo izvennivojskih dostopov potnikov na perone,
 • skrajšanje časa potovanja potnikov in tovornih vlakov,
 • skrajšanje časa potovanja potnikov in pešcev v cestnem prometu predvsem zaradi ureditve izvennivojskega križanja,
 • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, predvsem hrupa,
 • omogočanje dostopa invalidnim in gibalno oviranim osebam na postajo.

V okviru projekta bodo izvedena naslednja dela:

 • nadgradnja tirov in kretnic v skupni dolžini 18,32 km,
 • zamenjava 30 kretnic,
 • izvedba izvennivojskega prehoda in enega službenega nivojskega prehoda,
 • obnovitev zgradb na postaji,
 • izvedba podvoza, mostu in devetih prepustov,
 • obnova cest v skupni dolžini 5,11 km,
 • izvedba vodnogospodarskih ureditev v skupni dolžini 5,044 km,
 • izvedba protihrupnih ograj v skupni dolžini 2,125 km.

Predvidena izvedbena dela na postaji so že oddana, medtem ko je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja v zaključni fazi. Izvedba del bo potekala predvidoma od maja 2021 do julija 2023.Več v Gospodarstvo