Člani sveta zavoda vodstvu naložili, da izvede zunanjo revizijo poslovanja bolnišnice

Istega dne je minister za zdravje izdal obvestilo za nujno izvedbo nadzorov nad izplačili dodatkov za covid-19 vsem javnim zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je RS.

Prlekija-on.net, petek, 2. april 2021 ob 08:44
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota je na 20. seji obravnaval aktualna imenovanja oziroma razpise v bolnišnici ter razpravljal o načinu izvedbe revizije poslovanja bolnišnice, ki jo je od vodstva zahteval na prejšnji seji.

Svet se je tako seznanil s soglasjem k imenovanju prim. asist. Daniela Grabarja za direktorja bolnišnice ter z razpisanim delovnim mestom strokovnega direktorja bolnišnice, za kar je imenoval tudi razpisno komisijo.

Člani sveta zavoda so vodstvu naložili, da izvede zunanjo revizijo poslovanja bolnišnice.

Poleg tega je istega dne minister za zdravje izdal obvestilo vsem predsednikom svetov zavodov in poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za nujno izvedbo nadzorov nad izplačili dodatkov za covid-19.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Vlada soglaša z imenovanjem Daniela Grabarja za direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota