Občina se z izgradnjo kanalizacije na Kamenščaku ukvarja že vrsto let. Se naposled le premika?

V preteklosti je bila že pridobljena projektna dokumentacija, prav tako gradbeno dovoljenje, ki pa je preteklo. Marca pa je bila podpisana Pogodba za izdelavo novelirane projektne dokumentacije, saj se v naslednji državni finančni perspektivi pričakuje sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih omrežij.

Prlekija-on.net, nedelja, 18. april 2021 ob 17:50
Kamenščak

Kamenščak

Lani decembra smo poročali, da se bodo letos pričela dela na regionalni cesti R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj, kjer bo preplaščen in urejen okoli 4,6 kilometra dolg odsek od km 0,860 do km 5,465, to je približno od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) nam je takrat pojasnila, da je za preplastitev omenjene ceste podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem Pomgrad d.d. s partnerjema Asfalti Ptuj d.o.o. in Legartis d.o.o. v vrednosti 1.164.569,51 evrov.

V sklopu pogodbenih del bo izvedena rekonstrukcija vozišča po postopku s hladno reciklažo, čiščenje in po potrebi poglabljanje obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja, izvedba kamnitih zložb, dosip in utrditev bankin s kamnitim drobljencem ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Takrat je bilo predvideno, da bo izvajalec z deli pričel predvidoma marca, rok dokončanja del pa je 180 dni po uvedbi izvajalca v delo. A dela še se zaenkrat niso pričela.

Cesta se bo obnovila od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak

Obnovila se bo državna cesta skozi Spodnji in Zgornji Kamenščak do Vidanovcev


Gradnja pločnika na tem odseku bi bila finančno zelo zahtevna

Takrat smo se obrnili tudi na Občino Ljutomer glede sočasne izgradnje pločnika, od koder so nam odgovorili, da bi zaradi potrebnih sanacij brežin ob cesti, bila tudi izgradnja pločnika na tem odseku finančno zelo zahtevna. "Ker bi bilo potrebno zgraditi številne podporne zidove in varnostne ograje, bi to pomenilo v primerjavi z gradnjo pločnikov na drugih cestah bistveno večji strošek. V Občini Ljutomer si bomo prizadevali, da bi se v bodoče skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pripravil celovit projekt, ki bo vključeval tako sanacijo ceste, kot zagotovitev varnosti pešcev na tem odseku," so nam takrat pojasnili.

Iz DRSI so nam takrat tudi odgovorili, da pri tem gre za gradnjo pločnikov znotraj naselja, zato je v skladu s 47. členom Zakona o cestah le-to v pristojnosti občine. "Za ureditev pločnika znotraj naselja mora občina pripraviti projektno dokumentacijo in na podlagi le te pridobiti soglasje Direkcije. Po pridobitvi soglasja lahko občina na podlagi potrjene projektne dokumentacije pristopi k izvedbi. Direkcija zaenkrat s strani občine še ni prejela pobude za ureditev pločnika," so nam takrat pojasnili na DRSI.

Spodnji Kamenščak

Izdelala se bo projektna dokumentacija za gradnjo fekalne kanalizacije

Na nas so se nato obrnili tudi prebivalci Kamenščaka ter nam zatrdili, da je prometna in kanalizacijska infrastruktura na Kamenščaku in Vidanovcih v katastrofalnem stanju, saj gre za ozko cesto, greznice so speljane v obcestne jarke... Glede te problematike pa od vodilnih v preteklosti niso dobili odgovorov. Na podlagi tega smo se obrnili na Občino Ljutomer, kjer nas je zanimalo kako je glede gradnje kanalizacije na tem odseku.

Z Občine Ljutomer so nam odgovorili, da se z izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Kamenščak Občina ukvarja že nekaj let. "V preteklosti je bila že pridobljena projektna dokumentacija, prav tako gradbeno dovoljenje. Investicija je bila prijavljena tudi kot regionalni projekt na Pomursko razvojno regijo, ki pa je dala prednost sofinanciranju izgradnje vodovodov oz. oskrbi s pitno vodo. Zaradi visokih stroškov gradnje fekalne kanalizacije, ki jih je narekovala konfiguracija terena, se k investiciji ni pristopilo, saj ni bilo razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev. Prav tako je preteklo gradbeno dovoljenje. Občina se zaveda, da je na območju naselja Kamenščak dolžna zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zato je konec meseca marca 2021 z izvajalcem del podpisala Pogodbo za izdelavo novelirane projektne dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije v naselju Kamenščak. Rok za izdelavo projektov je 30. 9. 2021. Omeniti je potrebno tudi, da nepovratnih sredstev za gradnjo kanalizacij še vedno ni na razpolago. Ker pa se po napovedih države v naslednji finančni perspektivi (2021-2027) pričakuje tudi sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih omrežij je za prijavo potrebno imeti izdelane projekte," so nam glede tega odgovorili z Občine Ljutomer.

Za sočasno gradnjo pločnika ni izpolnjenih pogojev

Ob tem smo še enkrat povprašali tudi glede gradnje pločnika na tem odseku ali se je v tem času morebiti kaj spremenilo. Pojasnili so nam, da je Občina Ljutomer dne 12. 2. 2021 izvedla sestanek s predstavniki družbe DRI, ki izvaja nadzor nad vzdrževalnimi deli na regionalni cesti R3-713. "Ugotovljeno je bilo, da se bodo na cesti delala večja vzdrževalna dela po postopku reciklaže obstoječe asfaltne plasti in samo preplastitev. V tem primeru ne gre za celotno rekonstrukcijo ceste s samimi izkopi spodnjega ustroja, zato investicijo na Direkciji za ceste ne pelje Sektor za investicije, temveč Sektor za vzdrževanje cest. V kolikor bi se sočasno želelo graditi tudi pločnik, bi morala Občina Ljutomer imeti izdelano projektno dokumentacijo in imeti pridobljena vsa zemljišča za gradnjo pločnika ter zagotovljena sredstva za samo izgradnjo pločnika. Ker pa investicija še ni bila predvidena v proračunih za pretekla leta se dokumentacija še ni izdelala in s tem ni izpolnjenih pogojev za sočasno gradnjo," so nam odgovorili z Občine Ljutomer.

Spodnji KamenščakKomentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo