Državni sekretar obiskal Slovenske gorice

Namen obiska je bil ogled posledic pozebe v Slovenskih goricah, ogledali so si tudi namakalni sistem v Selcah in obiskali sadjarsko Kmetijo Čeh ter podjetje Žipo Lenart.

Prlekija-on.net, petek, 30. april 2021 ob 17:55
Ogled namakalnega sistema

Ogled namakalnega sistema

V občini Lenart so se v petek na delovnem obisku mudili mag. Aleš Irgolič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja in poslanec Franc Breznik. Namen obiska je bil ogled posledic pozebe v Slovenskih goricah, ogledali so si tudi namakalni sistem v Selcah in obiskali sadjarsko Kmetijo Čeh ter podjetje Žipo Lenart. Župan mag. Janez Kramberger je dejal, da je z obiskom zadovoljen, saj so lahko delegaciji iz kmetijskega ministrstva predstavili probleme, s katerimi se soočajo, govora pa je bilo tudi o aktualni kmetijski politiki in o prihodnji finančni perspektivi.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je ob obisku povedal: "Danes smo si ogledali namakalni sistem v Selcah, katerega je zgradila občina ob pomoči države. Gre za primer dobre prakse, saj ko govorimo o pozebi, je to priložnost, ki bo v prihodnje prinesla rešitve za sadjarje. Na tem področju so sadjarji utrpeli škodo, po oceni je to okoli 80-100 odstotna, odvisno od sadne vrste. Obiskali smo tudi Kmetijo Čeh, ki se ukvarja z drevesničarstvom. Kot je povedal lastnik, se tudi na tem področju dogaja, da je drevesničarjev vedno manj. Torej, če bomo sadili slovenska jabolka, je prav, da imamo tudi lastno proizvodnjo sadik. Na koncu smo obiskali še kmetijsko podjetje Žipo, ki spada med večja kmetijska podjetja, kjer smo si ogledali njihovo proizvodnjo in pa poslušali njihove predloge, pripombe na področju kmetijstva."

Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je z obiskom zadovoljen. "Vesel sem, da je državni sekretar mag. Aleš Irgolič, ki je tukaj naš domačin iz Sv. Ane, na pomembni funkciji na Ministrstvu za kmetijstvo, in da si je vzel čas in nas obiskal. Najprej smo imeli na občini delovni sestanek o aktualni kmetijski politiki, o problemih v kmetijstvu in o prihodnji finančni perspektivi. Poleg poslanca državnega zbora Franca Breznika, kateri je tudi pomagal soorganizirati dogodek, so bili prisotni še podžupan Franci Ornik, kot vodja svetovalne službe v Lenartu, svetnik Milko Slanič, član občinskega sveta in Janko Sekol, predsednik sadjarskega društva in seveda naš direktor občinske uprave gospod Martin Breznik. Mislim, da je bil ta pogovor zelo koristen. Vlada s svojimi ukrepi pripravlja, da bi z interventnim zakonom poskušala rešiti oz. omiliti te posledice, ki so se zgodile s samo pozebo in pa seveda prihodnja finančna politika; tako smo lahko opozorili na probleme s katerimi se srečujemo v kmetijstvu in tudi lokalne skupnosti, katere smo deležne financiranja določenih projektov, ki jih financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Seveda smo se zdaj v dveh finančnih perspektivah že marsikaj naučili. Želeli bi manj birokracije in več efektivnih pristopov. Vlada načrtuje, da bi s postopki digitalizacije določene stvari poenostavila. Upam, da jim bo to uspelo in seveda pričakujemo, da bodo v prihodnji finančni perspektivi ti ukrepi nekako tudi zaživeli."

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na obisku Slovenskih goric
Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na obisku Slovenskih goric

Delovnega obiska se je udeležil tudi poslanec Franc Breznik, ki je dejal, da je ponosen, da imamo še enega svojega rojaka v kmetijskem ministrstvu. "Moj namen je da po teh, nekoliko sproščujočih covid ukrepih, v Slovenske gorice pripeljemo ljudi iz ministrstva, ne samo s kmetijstva, ampak tudi z gospodarstva in tako naprej po sektorjih. V planu je tudi nadgradnja OŠ v Lenartu, torej gre za velik projekt po 35 letih. Verjamem, da ko bo čas, bo prišla tudi ministrica za šolstvo, dr. Kustečeva. Danes smo na ogledu zato, da se državni sekretar in pa ministrstvo seznani z razmerami in problemi na terenu predvsem zaradi pozebe, ki je bilazelo uničojoča. Danes smo si ogledali tudi namakalni sistem v Selcah. Kot vemo, tehnologija danes rešuje marsikatero klasično kmetijsko zgodbo. Ko sem bil sam predsednik odbora za kmetijstvo sem odprl to temo in pripravil načrt za sisteme velikih steklenjakov, ogrevanje z geotermijo, za katere imajo Slovenske gorice in tudi SV del velik potencial. V sadjarstvu smo se danes seznanili da brez napredka, torej namakalnih sistemov, ki jih že poznamo in sistemov oroševanja, brez tega po vsej verjetnosti v naslednjih letih ne bo šlo, vsaj za tiste, katerim je primarna dejavnost sadjarstvo. Lenart, Slovenske gorice, predvsem pa ta del tukaj v Selcah, kjer se sedaj nahajamo, je imel tradicionalno ogromno sadovnjakov. Spomnim se, da smo kot otroci v osnovni šoli zbirali jabolka in želim si, da bi ta panoga ponovno zacvetela v Slovenskih goricah.

Mislim, da sta danes državni sekretar in njegova desna roka predstavila tudi možnosti sofinanciranja raznih projektov. Vabim vse kmetovalce, sadjarje z našega območja, da se pridružijo, da spremljajo naše spletne aktivnosti, kjer bomo marsikatero zadevo objavili. Tudi moja poslanska pisarna v Lenartu na občini, je vedno odprta, tako kot sedaj za vse ljudi, ki imajo kakršen koli problem tudi iz tega področja."

Namakalni sistem Selce

Občina Lenart je s pomočjo državnih sredstev izgradila namakalni sistem Selce za namakanje kmetijskih površin na 8 kmetijskih gospodarstvih. Naložba zajema je zajemala obnovo oz. čiščenje obstoječega - v letu 2002 zgrajenega zajetja vode, ki je povsem zaraščeno in zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 m globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir vode za namakanje kmetijskih površin. Naložba predvideva ureditev črpališča ter izgradnjo namakalnega sistema (primarni, sekundarni vodi). Namen namakalnega sistema je namakanje kmetijskih površin (intenzivni sadovnjaki, njive, travniki) na območju velikosti 81,96 ha. Izgradnja namakalnega Selce bo omogočila vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetijstvo na tem področju. Z izgradnjo se bo povečala pridelava hrane in izboljšala lokalna samooskrba, dodatne pa se bodo odpirale razvojne možnosti posameznih kmetij na področju NS, da postanejo konkurenčnejše, ekonomsko učinkovitejše ter uspešnejše.

Sadjarski kmetiji Čeh

Sadjarska kmetija Čeh ima jabolke, hruške, česnje in sadike vseh vrst iz drevesnice. Kmetija obsega 15 ha, od tega je 4,5 ha jabolčnih nasadov. Glavni dejavnosti sta sadjarstvo in drevesničarstvo. Pri delu sodelujejo vsi člani družine, pri obiranju jabolk pa jim na pomoč priskočijo sorodniki. Drevesnica Čeh ima dolgoletno, več generacij trajajočo tradicijo. Čeprav se sortiment sadik vedno spreminja in dopolnjuje z novejšimi sortami, si prizadevajo ohraniti čim več starejših domačih sort.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na obisku Slovenskih goric
Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na obisku Slovenskih goric

Podjetje Žipo Lenart d.o.o.

Podjetje ŽIPO Lenart d.o.o. se že vrsto let ukvarja s pridelavo poljščin in rejo govejih pitancev. Živinoreja se izvaja dveh lokacijah, Šetarova in Spodnje Verjane, kjer imajo prostora za 1.400 govejih pitancev. Podjetje se ponaša s statusom »druge priznane rejske organizacije v živinoreji«, kar pomeni, da so vključeni v izvajanje selekcijskega programa za Lisasto pasmo Slovenije. V okviru tega programa izvajajo testiranje potomcev mladih bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti ali t.i. progeni test. Omenjena testiranja potekajo izključno na slovenskih teletih, ki so potomci slovenskih mladih plemenskih bikov. Hleve na obeh lokacijah so v zadnjih letih prenovili, tako da dosegajo najvišje standarde dobrega počutja živali.

Obdelujejo 837 ha kmetijskih površin, ki se razprostirajo od Čagone na vzhodu v občini Cerkvenjak, do Zamarkove na zahodu v Občini Lenart. Zemljišča pa obdelujejo še v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Na njivskih površinah izvajajo kolobar, v katerem so zastopane naslednje kulture: koruza, pšenica, ječmen, oljna ogrščica, soja in bob. Na področju poljedelstva so usmerjeni k razvoju in uporabi sodobnih tehnik in tehnologij pridelave. Sledijo modernim trendom v kmetijstvu. Izvajajo minimalno oziroma ohranitveno obdelavo tal, s čimer kažejo svojo odgovornost do okolja s strokovnim pristopom k kmetovanju. Uporabljajo napredne in precizne metode kmetovanja (kartiranje njiv, avtopiloti, nadzor porabe FFS in gnojil,...). Uvajajo tudi digitalizacijo.

Podjetje ŽIPO Lenart d.o.o. se ukvarja tudi s sušenjem in skladiščenjem žit in koruze. V sodobnem sušilno-skladiščnem obratu se ukvarjajo s sušenjem, odkupom in skladiščenjem koruze ter odkupom in skladiščenjem žit. Sodobni sušilno skladiščni obrat za žita je omogočil združitev procesov pridelave, obdelave in skladiščenja žit. Obdelava - čiščenje in sušenje ter skladiščenje žit in koruze se izvajajo s tehnološko dovršeno opremo, v atmosferi, ki omogoča natančno kontrolo nad: temperaturo, vlago in prisotnostjo kisika v skladiščeni žitni masi.

V podjetju ŽIPO Lenart d.o.o. se ukvarjajo tudi z razvojno raziskovalno dejavnostjo. Imajo lastno raziskovalno skupino in sodelujejo z institucijami znanja (KIS, FK, FS,...). Pridobljeno znanje prenašajo v okolje. Raziskave opravljajo tako v hlevu kot na polju. Vključeni so v več projektov.