Medgeneracijsko branje na Podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer

V projekt se je vključilo 7 skupin z 8 mentoricami. Posamezne skupine so izvajale razne dejavnosti, v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja.

Prlekija-on.net, petek, 28. maj 2021 ob 23:10
Projekt Medgeneracijsko branje

Projekt Medgeneracijsko branje

Na Podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer, šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, se vsako leto trudimo, da z različnimi dejavnostmi spodbujamo bralno kulturo pri učencih.

Prav zato v okviru pouka in v sodelovanju s šolsko knjižnico potekajo različne dejavnosti, s katerimi težimo okrepiti vrednost branja.
Že v začetku šolskega leta 2020/21 smo se priključili projektu Medgeneracijsko branje - pod okriljem društva BRALNA ZNAČKA, v okviru katerega smo izvajali branje po skupinah. Namen tega projekta je povezovati skupine mladih bralcev iz različnih starostnih skupin in njihovih mentorjev, pa tudi povezati s starejšimi oz. odraslimi bralci iz okoliša. Projekt je potekal ob knjigah iz zbirke zlati bralec« in iz projekta »Rastem s knjigo«. Cilji projekta pa je spodbujati branje med mladimi in med odraslimi.

V projekt se je vključilo 7 skupin z 8 mentoricami. Posamezne skupine so izvajale razne dejavnosti, v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja.

Kljub letošnji situaciji zaradi epidemije smo se trudili izvesti nekaj akcij, s katerimi smo poskusili ohranjati medsebojne stike na drugačne načine, tudi stik s šolsko knjižnico. Tako smo izvajali novembra in decembra ob sredah zvečer pravljične urice preko Zoom okolja. Od januarja pa smo se spet srečevali v šoli, in sicer v posameznih mehurčkih.

Branje nas je osebnostno krepilo in povezovalo, kot skupino v knjižnici ali kot družino doma, saj so se branju in poslušanju zgodbic po Zoomu lahko priključili tudi domači. Tako je nastala ena velika bralna družina.Branje na daljavo je bilo učencem všeč, sledili so predstavitvi in branju. Všeč so jim je bile zgodbice, ker so tudi oni včasih v isti situaciji.

V prejšnjih šolskih letih smo že sodelovali v podobnih projektih, in sicer v projektu Menjaj branje in sanje - Unesco projektu menjave knjig. Gostili smo tudi gledališkega igralca Gorazda Žilavca, ki nam je odkril svet gledališča.

Sodelovali smo tudi s splošno knjižnico Ljutomer in na šoli gostili članice Bralnega kluba pri Splošni knjižnici v Ljutomeru, ki so nam brale književna besedila. S tem smo krepili pomen in vrednost bralne pismenosti, spodbujali kakovostno komunikacijo, negovali medsebojne odnose in medgeneracijsko druženje.

Projekt Medgeneracijsko branje

Naši učenci so skoraj vsak teden obiskovali mestno knjižnico. Da bi knjige od knjižnice do šole in obratno potovale varno, smo si že v lanskem šolskem letu omislili projekt izdelave bralnega nahrbtnika. Pri tem smo povabili v goste članico društva Ekowerkštat Ireno Skotnik in z njo izvedli delavnico »našivavanja na platno«. Nastali so čudoviti izdelki, ki jih je gospa Irena s šivanjem sestavila v bralni nahrbtnik, ki ga uporabljamo za obisk mestne knjižnice. Bralni nahrbtnik bo tako učencem v veselje in prijetno druženje, s knjigami pa bodo potovali v deželo branja, v znani in neznani svet.

Otroci, s katerimi izvajamo projekte, so otroci, ki jim je resnično potrebno prilagajati vsebine in obseg bralnega gradiva glede na njihove sposobnosti, specifične razlike med njimi, uporabljati tehniko aktivnega poslušanja, dokler učenci ne berejo sami. Tudi pri branju potrebujejo več ali manj aktivne pomoči pri razumevanju prebranega, da ohranijo motivacijo za branje. Treba jim je predvsem omogočiti prijetne izkušnje z branjem, da bodo radi brali tudi v prihodnje.

Zapisala:
Vida Tivadar, knjižničarkaVeč v Kultura in izobraževanje