Tako poteka rušitev stebrov daljnovoda v sklopu prenove in nadgradnje daljnovoda Cirkovce-Pince

Rušitev stebrov daljnovoda 2 x 400 kV ter prestavitev 110 kV kablovodov.

Prlekija-on.net, nedelja, 30. maj 2021 ob 19:00
Rušitev stebrov daljnovoda 2 x 400 kV Maribor-Krško-Podlog

Rušitev stebrov daljnovoda 2 x 400 kV Maribor-Krško-Podlog

Družba ELES se je v okviru izgradnje novega dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal z madžarskim, lotila celovite prenove in nadgradnje razdelilne transformatorske postaje (RTP Cirkovce). Preuredili so vse 110 kV daljnovode, ki se v obstoječe stikališče vključujejo z vzhodne strani, preuredili so 220 kV daljnovod Žerjavinec-Cirkovce ter preuredili in v RTP Cirkovce vzankali 400 kV daljnovoda Maribor-Krško in Maribor-Podlog. S temi posegi so v RTP Cirkovce postala aktivna štiri nova 400 kV daljnovodna polja, od katerih gresta dve v smeri Maribora ter po ena v smeri Krškega in Podloga. RTP Cirkovce s skupno štirinajstimi polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji.

"Vsi strokovno-tehnični pregledi so bili uspešno opravljeni, kar je pogoj za dajanje stikališča pod napetost ter začetek zagonskih in funkcionalnih preizkusov transformatorja 400/110 kV in novega 400 kV in 110 kV stikališča. Gre za pomemben korak, saj bo novo stikališče omogočilo postopno nadgradnjo 220 kV prenosnega omrežja v tem delu Slovenije na 400 kV napetostni nivo in vključitev dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince, ki je trenutno v gradnji, v slovenski elektroenergetski sistem," ob tem sporočajo.

Gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince v Prlekiji

Znan je okvirni datum, kdaj bo daljnovod Cirkovce - Pince zgrajen in pripravljen za poskusno obratovanje


V nadaljevanju sledi prestavitev 110 kV kablovodov v novo 110 kV GIS stikališče in rekonstrukcija daljnovodov: 110 kV Maribor-Cirkovce 1, 110 kV Maribor-Cirkovce 2, 2 x 110 kV Cirkovce-Zlatoličje, 110 kV Cirkovce-Kidričevo 1, 110 kV Cirkovce-Kidričevo 2, 110 kV Cirkovce-Kidričevo 3, 110 kV Formin-Cirkovce, 110 kV Cirkovce-Rogaška Slatina ter spojitev 220 kV daljnovodov Žerjavinec-Cirkovce in Cirkovce-Podlog. Odstranjeni bosta tudi obstoječi 220 kV in 110 kV stikališči. Predvidoma julija pa bo z obratovanjem pričel tudi drugi transformator 400/110 kV.

"Dela, ki so zelo zahtevna zaradi zagotavljanja neprekinjenega obratovanja obstoječega stikališča, potekajo po terminskem načrtu, zaključek vseh del pa je predviden marca 2022, ko bo daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince pripravljen za poskusno obratovanje," je poudaril direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar.

V videu si lahko ogledate rušitev stebrov daljnovoda 2 x 400 kV Maribor-Krško-Podlog, spodaj pa je še nekaj fotografij gradnje daljnovoda na delu trase v Mekotnjaku, Noršincih pri Ljutomeru in na Kamenščaku.Več v Gospodarstvo