Kohezijski sklad bo prispeval 4,8 milijona evrov za nadgradnjo vodovodnega sistema C

Naložba bo zagotovila dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici za 9467 prebivalcev.

Prlekija-on.net, četrtek, 10. junij 2021 ob 18:48
Kohezijski sklad bo prispeval 4,8 milijona evrov

Kohezijski sklad bo prispeval 4,8 milijona evrov

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C - 2. faza«. Za 10,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Gornja Radgona skupaj z Občino Apače in Občino Sveti Jurij ob Ščavnici v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 4,8 milijona evrov.

Občina Gornja Radgona kot nosilka projekta bo v sodelovanju z občinama Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici nadgradila že izvedeni projekt »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja - vodovodno omrežje za sistem C«. V okviru tokratnega projekta bodo občine dogradile in hidravlično izboljšale vodovodni sistem Pomurje C. Natančneje, nadgradile bodo črpališče na vodnem viru Podgrad, zgradile 39,4 kilometra vodovodnega omrežja in eno novo prečrpališče. Z izvedbo projekta se bodo zmanjšale tudi vodne izgube na vodovodnem sistemu.

Naložba bo zagotovila dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici za 9467 prebivalcev.