Županu Antonu Slani je v drugem poskusu rebalansa proračuna uspelo zagotoviti sredstva za ureditev začasnih prostorov za vrtec

Ni pa mu uspela pridobitev mandata za naročilo dokumentacije in pristopu k izvedbi javnega naročila za petoddelčni vrtec.

Branko Košti, četrtek, 10. junij 2021 ob 20:51
26. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

26. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V začetku 26. redne seje občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, je župan Anton Slana vse prisotne, izgledalo je, da tudi kolege iz svetniške skupine, presenetil z elektronskim sporočilom, v katerem mu svetnik Ivan Fras sporoča, da nepreklicno odstopa kot član občinskega sveta.

V nadaljevanju seje, katera je zaradi napovedane prisotnosti zainteresirane javnosti – staršev otrok ter delavcev šole in vrtca, potekala v Kocbekovi dvorani KUS, svetniki na dnevni red niso uvrstili točke, s katero si je župan želel pridobiti mandat za naročilo dokumentacije in pristop k izvedbi javnega naročila za petoddelčni vrtec.

Nuša Voršič

Na redni seji OS Sv. Jurij ob Ščavnici prisotni tudi starši in delavci šole ter vrtca Sonček


So pa svetniki uresničili pričakovanja staršev otrok in delavcev šole ter vrtca, saj so soglasno potrdili rebalans proračuna in s tem potrdili najem dolgoročnega kredita v višini 710 tisoč evrov za projekt izgradnje 4 oddelčnega vrtca, od tega 100 tisoč evrov za projekt, v okviru katerega bodo v objektu, prvotno namenjenem Centru ponovne uporabe, uredili prostore za dva oddelka vrtca. S tem je zagotovljeno, da noben otrok jeseni ne bo ostal brez varstva.

Celoten potek seje si lahko ogledate v videu.Več v Politika