Podpisali pogodbo za izvedbo druge faze rekonstrukcije javnih poti v KS Železne Dveri

Rekonstrukcija je vredna 749.326,87 EUR in bo zajemala 5.590 m javnih poti.

Prlekija-on.net, sreda, 16. junij 2021 ob 19:42
Podpis pogodbe

Podpis pogodbe

V sredo, 16. junija, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca, na kateri sta županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in direktor Cestnega podjetja Ptuj d.d. Branko Veselič, podpisala pogodbo za izvedbo druge faze rekonstrukcije javnih poti v KS Železne Dveri. Rekonstrukcija je vredna 749.326,87 EUR in bo zajemala 5.590 m javnih poti. Rok končanja del je predviden do 15. maja 2022.

Celoten projekt rekonstrukcije javnih poti na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri zajema rekonstrukcijo javnih poti v skupni dolžini 10.680 m. Projekt je razdeljen na tri faze.

V letu 2020 se je izvedla t.im. I. faza, katera je zajemala izvedbo geodetskih odmer z nakupom zemljišč. Uredili sta se cesti v Gresovščaku (Vinoreja Kaučič) in v Slamnjaku (Ozmec-Frank) v skupni dolžini 3.960 m. Uradno odprtje teh cest je bilo minulo soboto.

Odprtje obnovljenih cest v Gresovščaku in Slamnjaku

Svojemu namenu predali obnovljene ceste v Gresovščaku in Slamnjaku


V letu 2021 in 2022 je planirana izvedbe druge faze projekta, v katero je zajeta rekonstrukcija šestih javnih poti v skupni dolžini 5.590 m.

Gre za JP723301 Radomerščak - Karba v dolžini 1.075 m, JP723291 Radomerščak v dolžini 2.300 m, JP723293 Radomerje Novak I. v dolžini 395 m, JP723321 Radomerje - Novak II v dolžini 225 m, JP723281 Radomerščak - Radomerje v dolžini 1.370 m, ter JP723231 Ilovci - Ozmec v dolžini 225 m.

Cilj ureditve cest je predvsem zagotoviti udeležencem v prometu varnejšo in udobnejšo vožnjo ter rešiti odvodnjavanje meteornih voda.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 20. 4. 2021. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 18. 5. 2021. Svojo ponudbo sta oddala dva ponudnika. Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan dne 31. 5. 2021. Kot ugodnejši ponudnik je bilo izbrano Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj in sicer za vrednost 749.326,87 EUR. Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do 15. maja 2022.

Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je v letu 2019 izdelal Plangrad d.o.o., Aškerčeva 6, 9000 Murska Sobota. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Progrin d.o.o., Radgonska ulica 9g, 9252 Radenci. Stroški nadzora bodo znašali 21.980,00 EUR.

Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 2.140,00 EUR.Več v Gospodarstvo