Rok za prijavo na zdravstveno letovanje otrok UE Ljutomer v Baški podaljšan

Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev UE Ljutomer v letu 2021 je podaljšan do 5. julija.

Prlekija-on.net, torek, 29. junij 2021 ob 15:13
Baška

Baška

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer bo v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Murska Sobota in s pomočjo namenskih sredstev ZZZS organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 100 otrok iz UE Ljutomer.

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 (pet) do 19 (devetnajst) let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v obdobju od 08. februarja 2020 do 29. januarja 2021 dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji.

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri izbranem osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša: 385,00 EUR
Od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije: 277,70 EUR
Starši otrok z napotnico prispevajo: 107,30 EUR

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni: od 31.07.2021 do 10.08.2021. Vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem napotnic - prijavnic so se pričele s 14.06.2021. Kontaktna oseba: Bojana Gošnjak, tel.: 041-676-255, e-mail: dpmljutomer@gmail.com.

Postopek prijave otrok za zdravstveno letovanje UE Ljutomer bo potekalo na naslednji način:

  • Starši dobijo napotnico za letovanje otroka v ZD Ljutomer na otroškem dispanzerju. Tudi starši, katerih otroci imajo izbranega zdravnika izven ZD Ljutomer, dobijo napotnico na otroškem dispanzerju, vendar jo morajo potem dostaviti do izbranega zdravnika.
  • Izpolnjeno napotnico - prijavnico je potrebno poslati po pošti najkasneje do 5.07.2021 na naslov BOJANA GOŠNJAK, Vrazova ul. 8, 9240 Ljutomer.
  • Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka krijejo polno ekonomsko ceno letovanja, ki znaša 385,00 EUR.
  • Na istem naslovu (Gošnjak Bojana, Vrazova ulica 8, 9240 Ljutomer) bomo sprejemali PRIJAVE ODRASLIH ZA VODENJE OTROK NA LETOVANJU IN SICER VODITELJE PEDAGOŠKE, SOCIALNE ALI ZDRAVSTVENE SMERI (LAHKO SO ŠTUDENTI VIŠJIH LETNIKOV). PRIJAVNICE POŠLJEJO PO ELEKTRONSKI POŠTI, IZPOLNJENE VRNEJO NA ZGORAJ OMENJENI NASLOV.

Letovanje bo potekalo v skladu s priporočili NIJZ RS (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in HZJZ (Hrvaški zavod za javno zdravje).

Vse potrebne informacije in navodila boste prejeli pravočasno.Več v Kultura in izobraževanje