Vinogradniki DV Mala Nedelja so nov vinogradniški dom v rekordnem času postavili pod streho

V novem domu so že opravili občni zbor in pred njim postavili klopotec.

Branko Košti, četrtek, 2. september 2021 ob 15:01
Gradnja vinogradniškega doma DV Mala Nedelja

Gradnja vinogradniškega doma DV Mala Nedelja

Želja po lastnem domu je v Društvu vinogradnikov Mala Nedelja tlela že vrsto let. Konkretne aktivnosti je gradbeni odbor, vodi ga predsednik društva Anton Žinko, pričel leta 2019 s pridobivanjem vseh potrebnih soglasij in s plačilom potrebnih prispevkov. V istem letu je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana projektna dokumentacija za izvedbo del, izdelan projekt rušenja obstoječega objekta (starega gasilskega doma) in na UE vložena vloga za začetek gradnje. Pripravili so tudi finančni načrt, v katerem so bili kot vir sredstev predvideni prispevki članov, gospodarskih subjektov in razpisi. Izdelana in predana je bila tudi dokumentacija za razpis LAS Prlekija.

Istočasno s pripravo papirologije je uspešno potekala akcija zbiranja lesa za ostrešje, katerega so uspeli tudi zažagati, nabavljena pa je bila tudi strešna kritina. Pričetek gradnje je bil predviden v jeseni leta 2020.

Postavljanje klopotca DV Mala Nedelja

Vinogradniki DV Mala Nedelja opravili občni zbor za pretekli leti in postavili klopotec


Pričetek gradnje se je zamaknil na letošnjo pomlad, ko so številni člani zavihali rokave, žrtvovali veliko prostega časa in truda. Nad organizacijo je bdel predsednik Anton Žinko, vodstvo gradbenih del pa je prevzel član upravnega odbora Janez Ploj. Dobra organizacija in strokovno vodenje usposobljenega gradbenika, ter pridno, prostovoljno delo številnih članov je pripomoglo, da je bil dom v rekordnem času nekaj mesecev, pod streho.

Rekorden pa ni bil samo čas izgradnje, svoj dom so vinogradniki postavili pod streho tudi z rekordno nizkimi finančnimi sredstvi, katera so zagotovili z lastnimi sredstvi ter prispevki članov in drugih podpornikov. Bili so sicer uspešni na razpisu LAS Prlekija, vendar so se tem sredstvom zaradi preveč zahtevane birokracije, kar bi tudi upočasnilo gradnjo, odrekli.

Potek gradnje si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.



Več v Gospodarstvo