Priključek Jeruzalem: uredilo se bo 4-krako križišče s pasovi za levo zavijanje in prometnimi otoki za umirjanje prometa

Preko državne ceste bo v območju križišča urejen dvosmeren prehod za kolesarje z navezavo na vozišče lokalne ceste. Na severnem delu je predvidena tudi navezava kolesarskih površin na obstoječe površine za kolesarje.

Prlekija-on.net, četrtek, 14. oktober 2021 ob 16:26
Uredilo se bo križišče za Jeruzalem

Uredilo se bo križišče za Jeruzalem

Letos aprila je na portalu javnih objav Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) bila objavljena razpisna dokumentacija za ureditev območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m - Radomerje. Gre za križišče, priključek Jeruzalem, kjer cesta zavije proti Železnim Dverim in naprej proti Jeruzalemu.

V tehničnem poročilu je v opisu obstoječega stanja ceste zapisano, da obravnavana regionalna cesta na območju odseka poteka po desnem (južnem) robu doline Kostanjevice in predstavlja povezavo med Ljutomerom in Ormožem. "Državna cesta poteka po ravninskem terenu, v kombinaciji z vertikalnimi in horizontalnimi elementi ceste pa so v območju križišč in priključkov omogočene relativno visoke vozne hitrosti. Kombinacija poteka državne ceste, širokega prečnega profila ceste, slabo zaznavnega in nepreglednega križišča, mejno urejene prometne signalizacije in prometne opreme ter slabe voziščne konstrukcije, ne zagotavlja ustreznega nivoja prometne varnosti."

Tabla za Jeruzalem

Preglednejša tabla za Jeruzalem


Pas za zavijanje, prometni otoki in prehod za kolesarje

Zanimalo nas je na kateri stopnji je trenutno ta projekt, kdaj se bodo pričela ta dela in kako dolgo bodo trajala, zato smo se z vprašanji obrnili na DRSI. Od tam so nam odgovorili, da je "v sklopu projekta predvidena prestavitev priključka LC 302161 (priključek Jeruzalem) in ureditev 4-krakega križišča s pasovi za levo zavijanje na državni cesti. Za umirjanje prometa se bodo uredili prometni otoki ter prometni otoki v obliki kaplje na priključkih lokalnih cest za kanaliziranje prometnih tokov na priključkih. Preko državne ceste bo v območju križišča urejen dvosmeren prehod za kolesarje z navezavo na vozišče lokalne ceste. Na severnem delu je predvidena navezava kolesarskih površin na obstoječe površine za kolesarje. Prav tako bo v sklopu ureditve izvedena preplastitev vozišča, urejena cestna razsvetljava, odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema," so nam sporočili.

Situacija prometne ureditve
Situacija prometne ureditve, vir: DRSI

Zanimalo nas je tudi, koliko ponudnikov je oddalo ponudbo in kdo je bil izbran ter kakšna je višina te ponudbe. Glede tega so nam pojasnili, da sta ponudbo na javno naročilo za izvedbo del oddala dva ponudnika. Pogodba v vrednosti 547.285,33 evrov pa je bila podpisana z izvajalcem Pomgrad d.d., ki je oddal ugodnejšo ponudbo.

Glede vprašanja o režimu del ter glede zapor cest in obvozov, so nam odgovorili, da je izvajalec bil v začetku oktobra že uveden v delo in trenutno pridobiva dovoljenje za zaporo ceste, zato režim ureditve prometa v času izvajanja del še ni znan. Po pojasnilih DRSI naj bi dela bila zaključena predvidoma v mesecu aprilu 2022.Več v Gospodarstvo