Svojemu namenu predali prenovljeno stavbo Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljutomer

Z objektom nove stavbe NMP so pridobili dežurno ambulanto s triažo, izolacijsko ambulanto, urgentno sobo, ambulanto za posege, ambulanto za opazovanje ter dodatne prostore za ekipo nujnih reševalnih prevozov.

Prlekija-on.net, petek, 22. oktober 2021 ob 15:20
Odprtje prenovljene stavbe NMP ZD Ljutomer

Odprtje prenovljene stavbe NMP ZD Ljutomer

V petek, 22. oktobra, so svojemu namenu uradno predali prenovljeno stavbo Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljutomer, ki so jo prenavljali od letošnjega aprila. Pred odprtjem so v prostorih nove stavbe NMP pripravili tudi tiskovno konferenco, na kateri sta sodelovala direktor ZD Ljutomer Boštjan Pihlar in vodja enote NMP, družinski zdravnik Sašo Duh, dr. med., spec. druž. med.

Na odprtju so bili med drugim prisotni tudi predstavniki sveta zavoda, nekateri direktorji drugih zavodov ter državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Alenka Forte, županja in župani občin ustanoviteljic ZD Ljutomer, mag. Olga Karba, mag. Branko Belec, Slavko Petovar in Stanko Ivanušič, poslanka v DZ RS, Mojca Žnidarič, strokovna direktorica soboške bolnišnice, Manuela Kuhar Makoter in drugi.

Kot je ob odprtju povedal direktor, je dosedanja stavba urgence postala manj primerna za storitve in kvalitetno obravnavo, ki jo zahtevajo trendi sodobne medicine. Brez primernih prostorov, ki bodo zagotavljali na eni strani dovolj prostora, primernejše delovne pogoje in seveda zagotavljali visoke standarde varovanja pacientovih pravic in osebnih podatkov ter sledili sodobnim izzivom obravnave nalezljivih bolezni, je bila nujno potrebna reorganizacija in modernizacija samih prostorov stavbe.

Prenova stavbe NMP ZD Ljutomer

Prenovljena stavba NMP ZD Ljutomer dobiva končno podobo


Nov projekt stavbe NMP je sodobno in za prihodnost zasnovan tako, da bo kos največjim obremenitvam in izzivom, ki jih čakajo. Projekt temelji na usklajevanju vseh deležnikov, ki se vključujejo v delo znotraj stavbe ter na podlagi izkušenj iz primerljivih urgentnih enot tako doma in v tujini.

"Zadnja leta opravljamo v ZD Ljutomer veliko medicinsko-tehničnih postopkov in posegov, ki so bili v preteklosti le domena specialistov v bolnišnicah. Ker gre za težko ločljivo mejo pri obravnavi pacienta v splošni oz. dežurni ambulanti, smo ostali zvesti centralizaciji izvajanja medicinsko-tehničnih postopkov splošnih in pediatričnih ambulant ter dežurne službe/nujne medicinske pomoči. To pomeni, da se bodo v teh prostorih izvajali postopki kot so infuzije, EKG, urgentni ultrazvok, tehnično zapletenejši posegi, kirurška oskrba rane, obposteljni urgentni laboratorij..." je ob tem povedal direktor.

Hkrati so se v dosedanji »stavbi NMP« organizirali vsi reševalni prevozi, izvajala triaža in obenem je bilo to tudi mesto dežurne službe in nujne medicinske pomoči. "Tako bo naprej tudi v tej novi stavbi, vendar pod bistveno boljšimi pogoji, ki bodo pacientom zagotavljali veliko bolj ustrezno obravnavo tako z vidika sprejema, zdravstvene obravnave kot tudi varovanja zasebnosti. Seveda pa je to tudi stavba, kjer nudimo 24 ur na dan, vse dni v letu, vsem državljanom RS zdravstveno varstvo. Na to smo še posebej ponosni, saj smo eni izmed redkih ZDjev, ki smo zadnja leta delo organizirali tako, da je to možno."

V zadnjih letih so v ZD vlagali veliko v sodobno opremo in v zelo pomembno edukacijo zdravnikov, reševalcev in medicinskih sester. Prostorsko so v zadnjih letih prenovili praktično vsak oddelek, najstarejši del ZD pa predstavlja prav stavba urgence, kjer so sedaj z njeno razširitvijo in nadgradnjo izboljšali pogoje za delo in še dvignili kvaliteto obravnave uporabnikov njihovih storitev.

Direktor se je ob tem zahvalil vsem izvajalcem, osebju, donatorjem ter še posebej vodji reševalcev, Borutu Paniču, ki je v ta projekt vložil veliko svoje energije, znanja in časa. Spregovorili sta tudi županja in državna sekretarka.

Boštjan Pihlar:

Olga Karba:

Alenka Forte:

Trak so slavnostno prerezali direktor, županja, župani in državna sekretarka, nakar so si vsi skupaj še ogledali prostore. Še pred tem je stavbo blagoslovil ljutomerski župnik, Goran Merica. Sledila še je pogostitev, ki jo je prepravila Kmetija Vargazon. Za kulturni program je poskrbel kvartet godal Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer pod vodstvom Hermine Matjašič.

Površino stavbe povečali za skoraj trikrat in pridobili dodatne prostore

Projektant zgradbe je bil Projektivni studio Stoporko Janez s.p., pri izdelavi projekta pa sta sodelovali tudi domači podjetji, Arhitektura in oblikovanje Eva Prelog s.p. ter GiBS, Simon Balažič, s.p., ki je izdelal načrt gradbenih konstrukcij (statiko), odgovorni nadzornik je bil Albin Rožman s.p.

Pogodbena vrednost izgradnje NMP je znašala 575.136 evrov, končna vrednost pa je bila 615.000 evrov, saj so se pojavila dodatna nepredvidena dela in sicer nepredvidena zemeljska dela, odstranitev temeljev stare kotlovnice in toplovodnih kinet, kompletna prestavitev vodovoda in električnih instalacij ter manjša dodatna dela, ki so zajemala spremembe v notranjih prostorih. Izvajalec gradbenih del je bilo Cestno podjetje Ptuj d.d. Potek gradnje si lahko ogledate tudi v povezanem članku.

Vrednost notranje opreme je znašala 47.880 evrov, izvajalec je bilo Mizarstvo Filipič. Vrednost novo nabavljene medicinske opreme pa je znašalo 73.962 evrov.

Z objektom nove stavbe NMP so pridobili dežurno ambulanto s triažo, izolacijsko ambulanto, urgentno sobo, ambulanto za posege, ambulanto za opazovanje ter dodatne prostore za ekipo nujnih reševalnih prevozov. Skupni tloris nove stavbe znaša 367 m2, stara je bila površine 135 m2.Več v Gospodarstvo