Agencija ARTINDEX predstavlja lestvico 100 najpomembnejših slovenskih likovnih in vizualnih umetnikov

Gre za pomembno novost na slovenskem umetniškem trgu, s katero so v agenciji naredili velik korak proti svojemu cilju, tj. vzpostavitvi urejenega in mednarodno primerljivega likovnega trga.

Prlekija-on.net, sreda, 3. november 2021 ob 09:21
Mmag. Damjan Kosec, direktor agencij ARTINDEX in ARTSTAR ter direktor Galerije in dražbene hiše SLOART

Mmag. Damjan Kosec, direktor agencij ARTINDEX in ARTSTAR ter direktor Galerije in dražbene hiše SLOART

Neodvisna zasebna agencija ARTINDEX, ki ponuja pregled, primerjavo in analizo prodajnih cen slovenskih likovnih umetnikov, je vzpostavila lestvico 100 najpomembnejših živečih slovenskih likovnih in vizualnih umetnikov. Gre za pomembno novost na slovenskem umetniškem trgu, s katero so v agenciji naredili velik korak proti svojemu cilju, tj. vzpostavitvi urejenega in mednarodno primerljivega likovnega trga. Skupaj s partnersko agencijo ARTSTAR, ki se ukvarja s certificiranjem in cenitvijo umetnin, želijo do leta 2025 zgraditi bolj transparenten umetniški trg, ki bo deloval na temeljih transparentnosti, etičnosti, poštenosti, strokovnosti in zaupanja.

Z lestvico najpomembnejših slovenskih umetnikov se Slovenija postavlja ob bok tujim trgom

Lestvica 100 najpomembnejših živečih slovenskih likovnih in vizualnih umetnikov, ki so jo pripravili v agenciji ARTINDEX, predstavlja veliko dodano vrednost za slovenski umetniški trg. Širša javnost bo tako dobila boljši vpogled v dogajanje na slovenskem likovnem trgu, obenem se bo povečalo zanimanje kupcev in investitorjev, kar bo pripomoglo k razvoju in rasti trga ter umetnikom omogočilo boljše pogoje za prodajo likovnih del. Pri pripravi letošnje lestvice, ki jo bodo vsako leto posodabljali in dopolnjevali, je sodelovalo 63 slovenskih strokovnjakov s področja likovne in vizualne umetnosti, med njimi javni in zasebni kuratorji, likovni kritiki, sodni cenilci, direktorji javnih in zasebnih galerij in muzejev ter nagrajeni umetniki. Vsak strokovnjak je poslal nabor svojih »top 15« še živečih slovenskih umetnikov, agencija ARTINDEX je njihove glasove seštela in pripravila abecedno lestvico izbranih 100 umetnikov. V agenciji bodo za vse umetnike z lestvice zbrali podatke o prodaji umetnin v letošnjem letu, na podlagi katerih bodo junija prihodnje leto objavili končno lestvico, kjer bodo umetniki razvrščeni po dejanskem vrstnem redu od ena do 100. Merila za lestvico so procentualno sestavljena tako, da 66,6 % točk prispeva stroka, 33,3 % točk pa predstavlja seštevek prodaje umetniških del.

Damjan Kosec, direktor Galerije in dražbene hiše SLOART, foto: SLOART

Ljutomerčan ustanovil zasebni agenciji za razvoj umetniškega trga


Agenciji ARTINDEX in ARTSTAR postavljata temelje za sodoben umetniški trg

V agenciji ARTINDEX so prepričani, da področje umetniškega trga v Sloveniji ni dovolj sistemsko urejeno, kar je v zadnjih desetletjih omogočilo razmah sive in črne ekonomije. Posledično se slovenski umetniški trg sooča s številnimi težavami, kot so netransparentnost prodajnih cen, prodaja brez računov in neplačevanje davkov, enormno visoki davki, različne cene za primerljiva dela istega avtorja, različne cene istega avtorja doma in v tujini, ponaredki, ponarejene listine, onemogočena sledljivost prodaj in prodaja kulturne dediščine v tujino, malomarnost in nestrokovnost pri izvedenskih mnenjih, odsotnost likovne kritike in pomanjkanje nacionalne strategije, slab izobraževalni sistem ter pomanjkljivo mednarodno sodelovanje in povezovanje. V agencijah ARTINDEX in ARTSTAR si želijo, da bi država uredila zakonodajo na tem področju in poostrila nadzor nad umetniškim trgom ter tako omogočila vzpostavitev bolj transparentnega trga. Sami so se že aktivno lotili postavljanja »zdravih« temeljev za sodoben umetniški trg, upajo pa, da se jim bo na tej poti pridružilo čim več umetnikov, galeristov, zbirateljev in drugih institucij. Prepričani so, da lahko skupaj zgradijo drugačen trg, ki si bo povrnil zaupanje kupcev, postal bolj prepoznaven in dosegal boljše rezultate pri prodaji umetniških del.

Slovenski likovni umetnosti želijo povrniti zaupanje kupcev ter investitorjev

Agencija ARTINDEX omogoča raziskovanje in ocenjevanje slovenskega trga umetnin, odkrivanje in spremljanje umetnikov ter sledenje trendom na umetniškem trgu, medtem ko se partnerska agencija ARTSTAR kot prva agencija v Sloveniji ukvarja z ugotavljanjem in presojo avtentičnosti in cenitvami umetnin. Po besedah mmag. Damjana Kosca, direktorja obeh agencij in direktorja Galerije in dražbene hiše SLOART, so se zaradi pomanjkljive zakonodaje na slovenskem umetniškem trgu v zadnjih letih razvili t.i. mikrotrgi, ki sledijo različnim cenovnim in prodajnim politikam. To je privedlo do tega, da so tako ljubitelji umetnosti kot zbiratelji in investitorji izgubili zaupanje v slovenski umetniški trg. »Zaradi nezaupanja strank sta danes zelo otežena tako prodaja kot nakup umetnin višjega cenovnega razreda brez ustrezne dokumentacije in neznanega izvora. Podobno velja tudi za prodajo sodobne umetnosti. Prav tako tudi v podjetjih vse redkeje zasledimo smiselno kurirano in ustrezno vzdrževano umetniško zbirko, saj uprave v tem ne vidijo več take dodane vrednosti kot nekoč. Naš glavni cilj je, da z dvema neodvisnima zasebnima agencijama ARTSTAR in ARTINDEX odpravimo vse opisane ključne anomalije na slovenskem umetniškem trgu in do leta 2025 vzpostavimo urejen, transparenten in mednarodno primerljiv umetniški trg,« zaključuje Kosec, ki je prepričan, da bi ureditev slovenskega likovnega trga prispevala k povečanju števila zbirateljev in umetnikov, kar bi pripomoglo k ohranitvi slovenske kulturne dediščine.

Foto: arhiv Galerije SLOART