Pri OŠ Križevci uredili rokometno igrišče s podlago iz tartana

Gre za pomembo pridobitev za učence in občane, saj se z vlaganjem v športno infrastrukturo spodbuja zdrav življenjski slog.

Prlekija-on.net, sreda, 17. november 2021 ob 16:45
Rokometno igrišče pri OŠ Križevci, foto: Občina Križevci

Rokometno igrišče pri OŠ Križevci, foto: Občina Križevci

Občina Križevci se je lani novembra prijavila na razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Konec maja letošnjega leta so prejeli odločbo, da bo investicija sofinancirana v znesku 20.482,00 EUR.

Občina je izvedla postopek javnega naročila in izbrala najugodnejšega ponudnika, ki je izvedel rokometno igrišče s podlago iz tartana. Investicija se je izvajala na zemljišču pri OŠ Križevci. Gre za pomembo pridobitev za učence in občane, saj se z vlaganjem v športno infrastrukturo spodbuja zdrav življenjski slog.

Na javno naročilo so prejeli tri ponudbe. Ponudbi dveh ponudnikov sta presegali zagotovljena proračunska sredstva naročnika. Izbrani ponudnik, s katerim je župan Občine Križevci mag. Branko Belec, avgusta sklenil gradbeno pogodbo, je bila gospodarska družba Nograd d.o.o.. Pogodbena vrednost del je znašala 138.057,92 EUR z DDV. Gradbeni nadzor je izvajala gospodarska družba ENERGO - MAKS d.o.o., istoimenska gospodarska družba je bila tudi izdelovalec projektne dokumentacije.

Izvajalec je sedaj zaključil z deli povezanimi z novogradnjo rokometnega igrišča na podlagi iz tartana, pri Osnovni šoli v Križevcih. Gre za pomembno pridobitev za osnovnošolsko mladino in križevsko Športno zvezo. Učenci bodo gibalne sposobnosti in zdrav moštveni duh lahko urili na sodobnem rokometnem igrišču.

Občina Križevci je ob tej priložnosti naročila tudi obnovo barvanih črt na preostalih dveh igriščih.
Več v Gospodarstvo