Pri gimnaziji uredili še en prehod za pešce

S tem se je povečala prometna varnost pešcev na tem odseku ceste.

Prlekija-on.net, nedelja, 21. november 2021 ob 09:49
Nov prehod za pešce na regionalni cesti

Nov prehod za pešce na regionalni cesti

Občina Ljutomer je septembra s podjetjem Nograd Lotmerk d.o.o. podpisala pogodbo za ureditev prehoda za pešce na regionalni cesti pri Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Dela so se končala sredi novembra, s tem pa se je povečala prometna varnost pešcev na tem odseku ceste.

Prizadevanja, da bi tu dobili prehod za pešce, segajo že v leto 2008, ko je na podlagi izdelane projektne dokumentacije, ki so jo naročili in plačali v gimnaziji, Direkcija Republike Slovenije za ceste izdala soglasje, da se prehod za pešce nasproti Golarjeve hiše lahko naredi. Vso dokumentacijo so takrat predali Občini Ljutomer, ki jim je z dopisom zagotovila, da bodo sredstva za prehod na voljo v letu 2009, a se takrat to ni uresničilo, prehod pa je tako bil urejen letos.

Golarjeva hiša

Denarja za prehod ni


Prehod za pešce