Pričela so se dela za ureditev priključka Jeruzalem

V minulih dneh so na tem mestu že pričeli z urejanjem nekaterih del, posekan je del gozda, ureja se zemljišče in postavljene so opozorilne table.

Prlekija-on.net, nedelja, 21. november 2021 ob 19:24
Urejanje priključka Jeruzalem

Urejanje priključka Jeruzalem

Oktobra smo že poročali o načrtovani ureditvi območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m - Radomerje. Gre za križišče, priključek Jeruzalem, kjer cesta zavije proti Železnim Dverim in naprej proti Jeruzalemu. V minulih dneh so na tem mestu že pričeli z urejanjem nekaterih del, posekan je del gozda, ureja se zemljišče in postavljene so opozorilne table.

Glede režima del, zapore ceste in obvozov še nam zaenkrat ni znano. Po pojasnilih Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) naj bi dela bila zaključena predvidoma v mesecu aprilu 2022.

Uredilo se bo križišče za Jeruzalem

Priključek Jeruzalem: uredilo se bo 4-krako križišče s pasovi za levo zavijanje in prometnimi otoki za umirjanje prometa


Kot so nam oktobra pojasnili na DRSI je sicer v sklopu projekta predvidena prestavitev priključka LC 302161 (priključek Jeruzalem) in ureditev 4-krakega križišča s pasovi za levo zavijanje na državni cesti. Za umirjanje prometa se bodo uredili prometni otoki ter prometni otoki v obliki kaplje na priključkih lokalnih cest za kanaliziranje prometnih tokov na priključkih. Preko državne ceste bo v območju križišča urejen dvosmeren prehod za kolesarje z navezavo na vozišče lokalne ceste. Na severnem delu je predvidena navezava kolesarskih površin na obstoječe površine za kolesarje. Prav tako bo v sklopu ureditve izvedena preplastitev vozišča, urejena cestna razsvetljava, odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema.

Pogodba v vrednosti 547.285,33 evrov za ureditev tega dela je bila podpisana z izvajalcem Pomgrad d.d., ki je oddal ugodnejšo ponudbo.
Več v Gospodarstvo