Kam se pri nas obrniti, če ste žrtev nasilja?

25. novembra vsako leto obeležujemo začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, s katerimi želimo poudariti, da je nasilje nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, resen družbeni problem in ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic.

Prlekija-on.net, četrtek, 25. november 2021 ob 09:29
Recimo stop nasilju

Recimo stop nasilju

V spomin na sestre Mirabel, ki so bile brutalno umorjene v času Trujillove diktature v Dominikanski republiki leta 1960, je Generalna skupščina združenih narodov na 1. feministični konferenci Latinske Amerike in Karibov v Bogoti leta 1981 razglasila 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami.

Večdnevne akcije proti nasilju nad ženskami so del svetovne kampanje za človekove pravice žensk. Prva kampanja je potekala leta 1991. Akcije se začnejo 25. novembra z mednarodnim dnem boja proti nasilju nad ženskami in zaključijo 10. decembra s svetovnim dnem človekovih pravic.

Z namenom ozaveščanja javnosti in aktivne soudeležbe vseh, ki lahko prispevamo k spremembam na tem področju, po vsem svetu potekajo dnevi aktivizma proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola.

Recimo STOP nasilju

Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.

Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.

Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.

Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.

Trgovanje z ljudmi je pridobivanje, nakup, prodaja, izročitev, prevzem, prevoz, skrivanje in namestitev oseb z namenom hudega izkoriščanja, kot so prisilna prostitucija, spolna zloraba otrok, prisilno delo, prisilno beračenje, prisilne poroke, nelegalne posvojitve, služabništvo, siljenje v izvršitev kaznivih dejanj, trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo.

Vrstniško nasilje (BULLYNG) je namerno, navadno ponavljajoče se agresivno vedenje med mladimi, ki vključuje neravnovesje moči oziroma premoč zlorabo moči.

Kontakti pomoči žrtvam nasilja

V kolikor ste neposredno ogroženi pokličite policijo na št.113. V kolikor potrebujete takojšnji umik na varno pokličite Krizni center za žrtve nasilja v družini Maribor: 02 250 26 60 ali 051 324 211.

Ko potrebujete pomiritev, informacije in usmeritev pokličite:

  • Svetovalnica za ljudi v stiski Murska Sobota: 031 404 683
  • Društvo za nenasilno komunikacijo: 01 434 48 22, 031 770 120
  • dežurni SOS telefon: 080 11 55
  • TOM TELEFON za otroke, mladostnike 116 111

V kolikor potrebujete informacije, razbremenitev, PSP, pokličite pristojni Center za socialno delo Pomurje:

  • Enota MURSKA SOBOTA - 02 535 11 40
  • Enota LJUTOMER - 02 585 86 60
  • Enota LENDAVA - 02 578 98 40
  • Enota GORNJA RADGONA - 02 564 93 10

Za umik od nasilja, nastanitev ali pogovor pokličite VARNO HIŠO POMURJA na št. 031 442 200.

STOP NASILJU